Овој симптом на рак на бели дробови не смеете да го игнорирате

„Секогаш обрнувајте внимание на ненадејното појавување на засипнат или рапав глас што трае неколку недели. Тоа може да биде знак за појава на рак. Знаејќи го ова може да обрнете внимание на симптомите навреме", велат лекарите.

Британските онколози успеаа да определат еден од првите симптоми на развивање на рак на бели дробови, кој многумина го игнорираат, сметајќи го за неважна и мала работа.

Така, според научниците, појавата на засипнат глас може да е еден од првите симптоми на страшната дијагноза – карцином на бели дробови.

Говорејќи за засипнатиот глас, експертите забележуваат дека тоа не секогаш претставува сигнал за карциномот. Тие појаснуваат дека кога се појавува необичен засипнат глас кој не минува подолго време треба веднаш да се побара лекарска консултација.

„Секогаш обрнувајте внимание на ненадејното појавување на засипнат или рапав глас што трае неколку недели. Тоа може да биде знак за појава на рак. Знаејќи го ова може да ги препознаете симптомите навреме”, велат лекарите.

Според експертите, колку во поран стадиум се успее да се открие заболувањето, толку е подобро, и токму поради тоа не треба да се игнорираат и занемаруваат сигналите што ни ги испраќа телото.

Тие при тоа нагласуваат дека наследниот фактор, исто така, влијае на појавата на рак на белите дробови во поголем процент. Утврдено е дека многу пациенти имаат семејна анамнеза за појавата на оваа болест. Како дополнување тие ја забележале и врската помеѓу појавата на рак на белите дробови и присуство на хронични белодробни заболувања, особено туберкулозата.

Исто така, голема улога игра и животната средина во која живеат луѓето. Експертите велат дека животот во индустриските области, со многу фабрики и погони, во близина на автопатите со високо-издувни гасови значително го зголемува ризикот од појава на рак на белите дробови. Степенот на распространетост на овој тип на рак кај населението во овие региони е постојано над просекот. Покрај тоа, ризикот за рак на белите дробови е поголем кај луѓето кои работат со токсични супстанции како што се арсен, азбест, хром и никел