Паркинсоновата болест може да ги зафати мозочните клетки пред раѓање

Лицата кои развиле Паркинсонова болест пред 50. Година од животот, можеби се родени со оштетени клетки на мозокот кои се децении биле неоткриени, укажува нова студија.

Паркинсоновата болест настанува кога невроните на мозокот кои создават допамин, стануваат оштетени или изумираат.

Иако во моментот на поставување на дијагнозата за Паркинсонова болест, поголем број од пациентите се постари од 60 години, кај 10% од случаевите Паркинсоновата болест се јавува на возраст од 21 до 50 години.

Ова истражување го потврдило насобирањето на протеинот алфа-синуклеин во допаминските неврони и во нив открило малфункција на лизосомите кои треба да го разградат и отстранат алфа-синуклеинот.