Паузата за време на работата води до поголема продуктивност

Заморот ја намалува ефикасноста, а одморот овозможува во текот на денот барем делумно да се опоравиме и да ја избегнеме премореноста.

Повеќе студии покажале дека правењето пауза за време на работата ја подобрува продуктивноста. Заморот, имено, ја намалува нашата ефикасност, а одморот ни овозможува во текот на денот барем делумно да се опоравиме и да ја избегнеме премореноста.

Една студија во која учествувале 95 вработени имала за цел да утврди какви паузи се најдобри. За почеток, во текот на паузата секој човек би требало да прави нешто што сака, наместо тоа време да го користи за некои лични обврски кои едноставно мора да се обават.

Исто така, на пауза би требало да се оди порано во текот на денот, зашто на тој начин може подобро да се обнови енергијата – наместо да се чека кога веќе ќе не совлада заморот па паузата да ја користиме за да здивнеме. Во истражувањето, исто така, било забележано и дека луѓето кои прават куси и ретки паузи се помалку продуктивни.

Во овој контекст интересно е уште едно истражување кое ја проучувало употребата на паметните телефони во текот на работното време, било за комуникација со драги личности или за користење на социјалните мрежи. Имено, во споменатото истражување е утврдено дека оваа навика не влијае негативно на продуктивноста и дека позитивно делува на општото задоволство на вработените доколку, се разбира, умерено ги практикуваат (во просек 22 минути на ден).