Победете ја фобијата во четири чекори

Стручњаците тука нудат решенија за надминување на т.н. безпричинска фобија, предизвикана од негативно искуство или траума, а не фобија од сериознни причини и подлабоко пореметување.

Фобија или страв е симптом за анксиозност – локализирано чувство на интензивна непријатност. Стручњаците тука нудат решенија за надминување на т.н. безпричинска фобија, предизвикана од негативно искуство или траума, а не фобија од сериознни причини и подлабоко пореметување.

Не размислувајте за фобијата 

Повеќето фобии се базирани на размислување за фобиите, а не вистинско искуство. Стравот предизвикува таков вид на фобија и е проследена со рационализацијата на проблемот. Главно, ваквиот страв создава застрашувачки слики од кои кожата се ежи и челото се топи. Треба да се соочите со стравовите и да си признаете дека се плашите, на пример пчела, бидејќи ве каснала кога сте биле дете. Кога ќе ги разгледате сите факти, овие стравови се апсурдни бидејќи пчела сигурно не ве каснала последните десет години.

Контролирајте го разумот

Фобијата можеби потекнува од некој трауматичен момент, но од тогаш траумата ја следи мрачна мисла на која се надоврзува следна мрачна мисла. И почетниот страв се одалечува од стварноста. Наместо да допуштите црните мисли да ве окупираат, пронајдете нешто што ќе ги насочи вашите мисли и дополнително ќе ве ангажира.

Радувајте се на иднината

Гледајте во иднината. Разјаснете си што ќе постигнете ако го победите стравот и колкава е предноста од конечниот исход.

Зацртајте си нови победи

Колку повеќе победи ќе освоите во борбата против фобијата, помала ќе биде силата на фобијата. Не е доволно да застанете на една победа и да очекувате високи резултати, туку е важно да истраете до крај.