Прекумерното консумирање алкохол е штетно и за срцето

Треба да се истакне дека во многу случаи, на прекумерно консумирање алкохол, оштетувањето на срцето настанува пред да се почувствуваат било какви симптоми, а тоа се нарекува субклиничка срцева болест.

Познато е дека прекумерното консумирање алкохол го уништува црниот дроб, а сега нова студија покажала дека тоа го оштетува и срцевиот мускул. Прекумерното консумирање алкохол е поврзано со алкохолна кардиомиопатија, срцев удар, аритмија, мозочен удар и хипертензија.

Одамна е прифатено дека прекумерното консумирање алкохол е штетно за здравјето. Тоа може да го зголеми нивото на липиди во крвта како триглицериди, што е поврзано со атеросклероза, која е главен ризик фактор за срцев и за мозочен удар.

Истовремено и дебелината е поврзана со прекумерната консумација на алкохол, а таа може да го зголеми развојот од дијабетес.

Кардиомиопатијата се однесува на слабеење на срцевиот мускулм а најчест тип е дилатициската кардиомиопатија.

Треба да се истакне дека во многу случаи, на прекумерно консумирање алкохол, оштетувањето на срцето настанува пред да се почувствуваат било какви симптоми, а тоа се нарекува субклиничка срцева болест.

Ова истражување покажало дека кај лицата кои прекумерно консумираат алкохол, биле зголемени и маркерите на оштетување на срцето.