Препорака: Не им дозволувајте на децата (секогаш) да победуваат во игрите

Преку играта, децата ги учат правилата во животот, а ако им дозволите да мамат, тоа ќе им испрати погрешна порака

Иако родителите, а уште почесто бабите и дедовци, честопати ги пуштаат децата да „победуваат“ во игрите, експертите тоа не го препорачуваат.

Преку играта, децата ги учат правилата во животот, а ако им дозволите да мамат, тоа ќе им испрати погрешна порака. За да може детето да победува, играта треба да се прилагоди на неговата возраст. Затоа е неопходно да се знае:

* Со детска помош ќе можете и сами да создадете сопствена игра и да ги одредите правилата.

* Децата кои не ги разбираат правилата можат да помагаат. Помладото дете може да фрла коцка што ќе му изгледа важно бидејќи на тој начин некому ќе носи среќа.

* Петгодишниците можат да уживаат во игрите кои содржат букви и броеви, тоа ќе им помогне подобро да се подготват за тргнување на училиште.