ПРЕПОРАКИ НА ИЗЈ: Активности што може да се преземат за да се намали ризикот од пренесување на коронавирусот кај лицата кои одат на јавни плажи

Институтот за јавно здрваје во земјава, предлага менаџерите на плажите да ги разгледаат следниве стратегии за да ги охрабрат персоналот и посетителите да практикуваат однесувања што го забавуваат ширењето на вирусот.

Промовирање на навики кои може да го спречат ширењето на вирусот што предизвикува КОВИД-19

Менаџерите на плажите може да ги разгледаат следниве стратегии за да ги охрабрат персоналот и посетителите да практикуваат однесувања што го забавуваат ширењето на вирусот.

 

Да останете дома кога е потребно

 • Обучете ги персоналот и посетителите на плажа за тоа кога треба да останат дома или да се изолираат и кога ќе можат да се вратат на работа или на плажа.
 • Препорачајте на персоналот и посетителите на плажа да останат дома или да се изолираат доколку имаат симптоми на КОВИД-19, им е дијагностицирано КОВИД-19 или чекаат резултати од тестот КОВИД-19.
 • Препорачајте на персоналот и посетителите на плажа кои биле изложени на некој со КОВИД-19 во последните 14 дена да останат дома и да го следат нивното здравје.
 • Консултирајте ги критериумите на CDC (Центар за контрола и превенција на болести) при одлучувањето какви политики за враќање на работа и враќање на плажа треба да ги усвојат вработените и посетителите на плажа кои имаат симптоми на КОВИД-19, кои позитивно се тестирале за КОВИД-19 или кои биле изложени на некој со КОВИД-19.
 • Развијте политики што ги охрабруваат болните вработени да останат дома без страв дека ќе бидат казнети или ќе изгубат работа и ќе обезбедат вработените да бидат свесни за овие правила.

Социјално дистанцирање

 • Социјалното растојание — персоналот и посетителите на плажа треба да останат најмалку 6 метри (и во водата и надвор од водата) од луѓето со кои не живеат.
 • Треба да се направат исклучоци кога:
  • Кога треба да се спаси вознемирен пливач, да обезбеди прва помош или да изврши кардио-пулмонална реанимација (CPR); или
  • Евакуација на целата плажа заради итен случај.
  • Ограничете го зафаќањето на мали простори (како што се бањи и центри за посети) за да им се олесни на персоналот и на посетителите на плажа да останат најмалку 6 метри подалеку од луѓето со кои не живеат.
  • Да им се пепорача на персоналот и посетителите на плажа да делат превоз-транспорт само со луѓе во нивното домаќинство.

Покривки за лице-ткаенини

 • Препорачајте ја употребата на прекривки за лице од ткаенини кај вработените и посетителите на плажа. Покривките за лице треба да се носат кога е возможно и се најважни во моментите кога социјалното растојание е тешко да се одржи.
 • Советувајте ги оние што носат крпи за лице да не ги носат во вода, затоа што може да биде тешко да дишат кога ќе се навлажни. Ова значи дека е особено важно да се одржи социјалното растојание во водата.
 • Навлаките за лице на ткаенината не треба да бидат поставени кај:
 1. Деца помлади од 2 години или
 2. Секој што има проблеми со дишењето или е во несвест, неспособен или на друг начин не може да ја отстрани покривката без помош.
 • Треба да се обезбедат информации за целиот персонал за правилна употреба, отстранување и миење ткаенини на лицето. Поединците треба често да се потсетуваат да не ја допираат ткаенината и да ги мијат рацете често.
 Ткаенините се наменети да ги штитат другите луѓе во случај ако носителот не знае дека е инфициран/заразен затоа што тој или таа немаат симптоми. Ткаенините не се хируршки маски или респиратори. Покривки за лице не се опрема за лична заштита.

Хигиена на рацете и респираторна етика

 • Препорачајте го миењето на рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди. Доколку сапун и вода не се лесно достапни,
 • Возрасните и постарите деца кои можат безбедно да користат средства за дезинфекција на рацете-оној што содржи најмалку 60% алкохол.
 • Средства за дезинфекција на рацете може да не бидат толку ефикасни кога рацете се видливо валкани или мрсни, може да биде корисно пред апликација на крема за раце.
 • Обезбедете преносни станици за миење на рацете: безбедна (како што се пиење) вода, сапун со диспензерот, хартиени крпи со диспензер и садови за ѓубре без допир (по можност со капак). Преносни станици за миење раце можат да понудат повеќе можности за персоналот и посетителите на плажа да ги мијат рацете.
 • Препорачајте им на персоналот и посетителите на плажа да се покриваат при кашлање, со марамче или да ја користат внатрешноста на лактот, искористеното марамче да го фрлаат во ѓубре и да ги мијат рацете веднаш со сапун и вода најмалку 20 секунди. Користете распрскувач за раце што содржи најмалку 60% алкохол, доколку сапун и вода не се достапни.

Соодветни материјали

 • Поддржете ги секојдневните заштитни мерки со обезбедување на соодветни материјали, вклучително сапун и вода, хартиени крпи, диспензери, лименки за отпадоци од допир (по можност), ѓубре, покривки за лице за ткаенини (по можност) и рачен распрскувач што содржи најмалку 60% алкохол.

Знаци и пораки

 • Објавувајте знаци, на многу видливи локации (како паркинзи и тоалети), за да промовирате секојдневни заштитни мерки и да опишете како да го забавите ширењето на вирусот (на пример, да останете дома, да одржувате социјално растојание и правилно да носите крпа за лице).
 • Емитувајте редовни најави за забавување на ширењето на вирусот на музичките системи или со мегафон.
 • Вклучете пораки (на пример, видеа) за однесувања кои спречуваат ширење на вирусот при комуникација со посетителите на плажа (како на пример на веб-страници, е-пошта и социјални медиуми).
 • Пронајдете бесплатни CDC печатени и дигитални ресурси на различни јазици во центарот за ресурси за комуникација на CDC.

Одржување на здрава околина

 • Менаџерите на плажите може да ги разгледаат следниве стратегии за одржување на здрави опкружувања.

Чистење и дезинфекција

 • Исчистете ги и дезинфицирајте ги честопати допрените површини (како што се рачки, слајдови на вода, рачки на вратите и славини за бања) и споделени предмети (како што се столче за дневна соба, чадори, животни јакни, весла, кајаци, табли за будење, табли за сурфање, лопатка) табли, и перки за пливање) помеѓу корисниците. Користете средства за дезинфекција од списокот на USEPA: Дезинфекција за употреба против SАRS-CoV-2. Консултирајте се со производителите за да одлучите кои средства за дезинфекција одобрени од USEPA се најдобри за опрема.
 • Поставете систем така што споделените предмети (како што се дневнички столчиња, чадори, спасувачки елеци, весла, кајаци, табли за будење, табли за сурфање, табли за лопатка и перки за пливање) кои треба да се исчистат и дезинфицираат се чуваат одвоени од веќе исчистените и дезинфицирани предмети.
 • Контејнери за етикети за користена опрема (како што се спасувачки елеци и одела од облека) кои сè уште не се исчистени и дезинфицирани и контејнери за опрема за чистење и дезинфицирање.
 • Перење крпи и облека според упатствата на производителот. Користете ја најтоплата соодветна температура на водата и исушете ги производите целосно.
 • Обезбедете безбедна и правилна употреба за чување на средства за чистење и дезинфекција, вклучително и нивно чување да биде безбедно за деца.

Заеднички објекти

 • Препорачајте им на персоналот и посетителите на плажа да не споделуваат предмети што тешко се чистат, санираат или дезинфицираат или се наменети да стапат во контакт со лицето (како што се очила, клипови за нос и нуркање).
 • Препорачајте им на персоналот и посетителите на плажа да не споделуваат предмети како храна, опрема, играчки и материјали со оние со кои не живеат.
 • Обезбедете соодветна опрема за посетителите на плажа (како што се животните јакни) за да се минимизира споделувањето или да се ограничи употребата на опрема на една група на корисници во исто време и да се чистат и дезинфицираат помеѓу корисниците.

Физички бариери и упатства

 • Обезбедете упатства (како што се дневнички столици, чадори или многу видливи влогови во песок) и визуелни знаци (како што се знаци или ленти на подови или тротоари) за да можат персоналот и посетителите на плажа да останат најмалку 6 метри, во и надвор од водата, од луѓе со кои не живеат.

Одржување на здрави насоки

Менаџерите на плажите може да ги разгледаат следниве стратегии за одржување на здрави насоки.

 

 • Заштитете го персоналот со поголем ризик од сериозно заболување КОВИД-19
  • Понудете опции на персоналот со поголем ризик од тешка болест КОВИД-19 за да го ограничат ризикот од инфекција (како што се модифицирани работни одговорности кои ги ограничуваат интеракциите со луѓето со кои не живеат).
  • Да се ​​воспостават политики за заштита на приватноста на лицата со основни здравствени состојби кои ги ставаат под поголем ризик од тешка болест КОВИД-19, во согласност со важечките локални, државни, територијални, федерални и племенски закони за приватност и доверливост, правила и прописи.
 • Спасувачи во вода
  • Осигурете се дека спасувачите, кои активно се грижат за пливачите, се очекува да ги следат препораките за миењето на рацете, употребата на покривки за лице или социјалното растојание од другите.
 • Регулаторна свесност
  • Работете и управувајте со плажа во согласност со локалните, државните, територијалните, федералните и племенските закони, правила и регулативи.
  • Почитувајте ги локалните, државните, територијалните, федералните или племенските регулаторни агенции за прибирање на барања или препораки за да утврдите дали може да се одржат настани, како што се пливање под вода и други спортски натпревари, лекции за пливање и забави на плажа.
 • Собири
  • Ограничете ги собирите (и во вода и надвор од водата) ако не може да се одржи социјалното растојание.
  • Време на приближување и заминување на неверојатни страни за да се одржи социјалното растојание, доколку мора да се спроведат планирани собири.
 •  Ротирани смени

Ротирајте ги смените за да го ограничите бројот на персоналот присутен во областа за пливање во исто време, но не заборавајте да ги исполните здравствените и безбедносните стандарди

 • Назначена точка за контакт КОВИД-19
  • Назначете член на персоналот да биде одговорен да одговори на загриженоста на КОВИД-19. Сите вработени и посетители на плажа треба да знаат кој е ова лице и како да се поврзе со него или неа.
 •  Комуникациски системи

Ставете системи, во согласност со важечките локални, државни, територијални, федерални и племенски закони, правила и регулативи за приватност и доверливост, за да

   • Покажете извештај за персоналот до нивниот менаџер или назначената точка за контакт КОВИД-19доколку имаат симптоми на КОВИД-19, дијагностицирани со КОВИД-19, чекаат за резултати од тестот КОВИД-19 или биле изложени на некој со КОВИД-19 во последните 14 дена.
   • Известете ги локалните здравствени власти за случаи на КОВИД-19.
   • Да го известат персоналот и јавноста за случаи, затворање на плажа или ограничувања на плажа (како што е ограничено работно време) за да се забави ширењето на вирусот. 
 • Оставете (време надвор) политики
  • Спроведување на флексибилни политики и практики за боледување, кои им овозможуваат на вработените да останат дома или да се изолираат кога имаат симптоми на КОВИД-19, биле дијагностицирани со КОВИД-19, чекаат за резултатите од тестот, биле изложени на некој со КОВИД-19 во последните 14 дена, или се грижат за некој што е болен.
   • Испитајте и ревидирајте ги политиките за отсуство и обештетување на вработените
   • Политиките за напуштање треба да бидат флексибилни и да не ги казнуваат луѓето за одмор и треба да им овозможат на болните вработени да останат дома и подалеку од соработниците. Политиките за напуштање треба да бидат одговорни и за вработените кои треба да останат дома со своите деца (како на пример за време на училиште или затворање на згрижување деца).