Проф. д-р Дејан Докиќ: Фази на атопискиот дерматитис

Како растат бебињата, дистрибуцијата на лезиите се менува и може да ги зафати целите екстремитети или да се задржи на типичните флексорни регии од екстремитетите. 

Атопискиот дерматитис е типично поделен на три клинички фази врз основа на возраста.

Инфантилната фаза се карактеризира со еритематозни, пруритусни, ексудативни, макулопапулозни лезии, за разлика од сувите лихенифицирани лезии што се забележуваат подоцна подоцна во детството и адултниот период.

Кај бебињата овие промени се забележуваат на образите, на челото и скалпот.

Пишува: Проф. д-р Дејан Докиќ, специјалист по пулмологија и алергологија

Натаму болеста се шири по телото и по екстензорната површина на екстремитетите. Како растат бебињата, дистрибуцијата на лезиите се менува и може да ги зафати целите екстремитети или да се задржи на типичните флексорни регии од екстремитетите.

За време на детската фаза, промените на атопискиот дерматитис се типично суви и ги зафаќаат внатрешните флексорни страни на екстремитетите. На возраст од четири – пет години лицето, со исклучок на усните и периоралната регија, е помалку зафатено. Рацете можат да бидат посебно тешки полиња за контрола на болеста во оваа група.

Интензивниот јадеж и секундарните гребнатини може да го направат детето анксиозно и хиперактивно. 

Адолесцентната и адултна фаза најчесто се манифестирани со лихенифицирани, пруритусни макуларни лезии коишто го зафаќаат лицето, вратот, горниот дел од телото и флексорните регии од екстремитетите. Кај многу млади жени  во 20-тите години од животот се јавува егзема на рацете како прва и единствена клиничка манифестација на атопискиот дерматитис.

Почетокот на болеста, подоцна во животот е редок и треба да се бараат други причини за кожните манифестации. 

Има тесна поврзаност помеѓу атопискиот дерматитис и другите атописки состојби како што се астмата и алергискиот ринитис.

Терминот „атописки марш“ го дефинира природниот развој на атописките заболувања, што се карактеризира со појава и потенцирање на клиничките симптоми на една атописка болест (на пример, атописки дерматитис) подоцна тие да исчезнат и да се заменат со клинички симптоми на друга атописка болест (на пример, алергиски ринитис).

                                                                                                 (Продолжува)