Проверете ја мочната киселина: Нејзиното ниво е значаен показател за здравјето, особено кај овие пациенти!

Иако во рутинските анализи на крвта ретко се одредува вредноста на мочната киселина, овој параметар е значаен показател на здравјето.

Во рутинската анализа на крвта, ретко се одредува ввредноста на мочната киселина, но овој параметар е значаен показател на целокупното здравје. Нејзиното ниво најчесто се испитува при сомнеж за постоење на воспалителна болест на зглобовите, но ја открива и општата состојба на организмот.

Според ревматолозите, оваа анализа треба да ја напарават и лица со метаболен синдром, како и оние со оштетена функција на бубрезите, оти кај нив често се среќава зголемена вредност на мочната киселина.

“Лицата со вишок килограми, како и со покачен артериски притисок и вредности на шеќерот и мастите во крвта имаат нарушен комплетен метаболизам и затоа е важно да го испитаат нивото на овој параметар. Се препорачува оваа анализа да се направи и кај алкохоличарите, кај лицата со малигнитет, кај оние кои се на хемо или радиотерапија, кај оние кои земаат цитотоксични лекови, диуретици, па дури и мали дози на ацетилсалицилна киселина“, вели епидемиологот д-р Никола Рогановиќ.

Нивото на мочната киселина најчесто се испитува при сомнеж за постоење на воспалителна болест на зглобовите, но ја открива и општата состојба на организмот

Според него, причина за зголемени вредности на мочната киселина во крвта може да биде нејзино зголемено создавање во организмот, по исхрана која изобилува со белковини кои забрзано се разградуваат.

“Зголемените вредности на мочна киселина може да доведат до таложење на нејзини кристали во зглобовите што обично доведува до појава на гифт, како и во бубрезите што ја оштетува нивната функција“, вели др- Рогановиќ.