Пушењето во бременоста може да му наштети на дишењето на бебето

Кај речиси 10 проценти од децата чии мајки пушеле за време на бременоста е забележана намалена функција на белите дробови

Децата чии мајки пушеле за време на бременоста имаат поголема веројатност од проблеми со дишењето во детството, покажала новата студија во која учествувале повеќе од 2 000 деца на возраст од 6 до 11 години.

Кај речиси 10 проценти од децата чии мајки пушеле за време на бременоста е забележана намалена функција на белите дробови, без оглед дали децата имале или немале астма. Сепак, треба да се каже дека кај децата со астма, чии мајки пушеле за време на бременоста, ризикот од потешкотии во дишењето бил 2,5 пати повисок.

Kај децата со астма, чии мајки пушеле за време на бременоста, ризикот од потешкотии во дишењето бил 2,5 пати повисок

Исто така, мајките што пушат во бременоста може да ги изложат децата со астма на ризик од намалена функција на белите дробови не само во детството, туку и во возрасна доба.

Стручњаците напоменуваат дека изложувањето на пасивно пушење во детството, исто така, негативно влијае на функцијата на белите дробови на детето, пренесува „Chest“.