СЕДУМ ДИМЕНЗИИ НА ЗДРАВЈЕТО-ВЕЛНЕС И НЕГОВОТО ЗНАЧЕЊЕ

Велнес(благосостојба, концепт, навика, напор, рамка на однесување) е стремеж кон континуиран раст и рамнотежа во седумте димензии на благосостојбата. Многу луѓе размислуваат за „велнес“ само во смисла на физичко здравје. Зборот ги повикува мислите за исхрана, вежбање, управување со тежината, крвен притисок итн. Здравјето, сепак, е многу повеќе од физичкото здравје. Велнесот е целосна интеграција на физичката, менталната и духовната благосостојба. Тоа е сложена интеракција која води до квалитетен живот.

Велнесот е чин на практикување здрави навики на дневна основа за да се постигнат подобри резултати за физичкото и менталното здравје, така што наместо само да преживеете, овозможува да напредувате. За да се разбере значењето на благосостојбата, важно е да се разбере како тоа е поврзано со здравјето.

Седум димензии на здравјето

Велнес(благосостојба, концепт, навика, напор, рамка на однесување) е стремеж кон континуиран раст и рамнотежа во седумте димензии на благосостојбата. Многу луѓе размислуваат за „велнес“ само во смисла на физичко здравје. Зборот ги повикува мислите за исхрана, вежбање, управување со тежината, крвен притисок итн. Здравјето, сепак, е многу повеќе од физичкото здравје. Велнесот е целосна интеграција на физичката, менталната и духовната благосостојба. Тоа е сложена интеракција која води до квалитетен живот.

Велнесот обично се смета дека има седум димензии. Секоја димензија придонесува за нашето сопствено чувство за благосостојба или квалитет на живот, и секоја влијае и се преклопува на другите. Понекогаш некој може да биде поистакнат од другите, но занемарувањето на која било димензија за кое било време има негативни ефекти врз целокупното здравје.

Седумте димензии на здравјето

Физички
Емотивен
Интелектуален
Социјални
Духовно
Еколошки
Професионални
Физичка димензија

Физичката благосостојба опфаќа различни здрави однесувања вклучувајќи соодветно вежбање, правилна исхрана и воздржување од штетни навики како што се употреба на дрога и злоупотреба на алкохол. Тоа значи да научите и да ги идентификувате симптомите на болеста, да добивате редовни медицински прегледи и да се заштитите од повреди и штети. Развивањето такви здрави навики денес не само што ќе ви додаде години на животот, туку ќе го подобри уживањето и квалитетот на тие години.

Совети за оптимална физичка благосостојба:
Вежбајте секојдневно
Добијте соодветен одмор
Користете безбедносни појаси, шлемови и друга заштитна опрема
Научете да ги препознавате раните знаци на болеста
Јадете разновидна здрава храна
Контролирајте ги порциите од оброците
Престанете да пушите и заштитете се од пасивното пушење
Користете алкохол во умерени количини, ако воопшто пиете

Емоционална димензија

Емоционалното здравје е динамична состојба која често флуктуира со вашите други шест димензии на благосостојба. Да се биде емоционално добро обично се дефинира како поседување способност да се чувствуваат и изразуваат човечките емоции како што се среќа, тага и гнев. Тоа значи да се има способност да се сака и да се постигне чувство на исполнетост во животот. Емоционалното здравје опфаќа оптимизам, самопочит, самоприфаќање и способност за споделување чувства.

Совети за оптимално емоционално здравје:

Прилагодете се на вашите мисли и чувства
Негувајте оптимистички став
Барајте и обезбедете поддршка
Научете вештини за управување со времето
Вежбајте техники за управување со стресот
Прифатете и простете си

Интелектуална димензија

Интелектуалната димензија поттикнува креативни, стимулирачки ментални активности. Нашите умови треба постојано да се инспирираат и вежбаат исто како и нашите тела. Луѓето кои поседуваат високо ниво на интелектуална благосостојба имаат активен ум и продолжуваат да учат. Интелектуално добро лице ги користи ресурсите на располагање за да го прошири своето знаење и да ги подобри вештините. Важно е да се биде во тек со тековните настани и да се учествува во активности кои ни го будат умот.

Совети и предлози за оптимална интелектуална благосостојба вклучуваат:
Земете курс или работилница
Научете (или усовршете) странски јазик
Побарајте луѓе кои ве предизвикуваат интелектуално
Прочитајте
Научете да ја цените уметноста

Социјална димензија
Социјалната благосостојба се однесува на нашата способност успешно да комуницираме во нашата глобална заедница и да живееме според очекувањата и барањата на нашите лични улоги. Ова значи учење добри комуникациски вештини, развивање интимност со другите и создавање мрежа за поддршка на пријатели и членови на семејството.

Социјалната благосостојба вклучува покажување почит кон другите и кон себе. Придонесувањето за вашата заедница и за светот гради чувство на припадност.

Совети и предлози за оптимална социјална благосостојба вклучуваат:
Негувајте здрави врски
Вклучете се
Придонесете за вашата заедница
Споделете ги вашите таленти и вештини
Комуницирајте ги вашите мисли, чувства и идеи


Духовна димензија
Духовната благосостојба вклучува поседување збир на водечки верувања, принципи или вредности кои помагаат да се даде насока на нечиј живот. Тоа опфаќа високо ниво на вера, надеж и посветеност на вашите индивидуални верувања кои обезбедуваат чувство за значење и цел. Тоа е подготвеност да се бара смисла и цел во човековото постоење, да се преиспитува сè и да се ценат нештата што не можат лесно да се објаснат или разберат.

Духовно добро лице бара хармонија помеѓу она што е внатре, како и силите надвор.

Совети и предлози за оптимална духовна благосостојба:
Истражете го вашето духовно јадро
Поминувајте време сами/редовно медитирајте
Бидете љубопитни и љубопитни
Бидете целосно присутни во сè што правите
Слушајте со срцето и живејте според вашите принципи
Дозволете си себеси и на оние околу вас слободата да бидете тоа што се
Погледнете ги можностите за раст во предизвиците што ви ги носи животот


Еколошка благосостојба
Еколошката благосостојба е свесност за нестабилната состојба на земјата и ефектите од вашите секојдневни навики врз физичката средина. Се состои од одржување на начин на живот кој ја максимизира хармонијата со земјата и ја минимизира штетата за животната средина. Тоа вклучува вклучување во општествено одговорни активности за заштита на животната средина.

Совети и предлози за оптимална еколошка благосостојба:
Запрете ја вашата несакана пошта
Заштедете ја водата и другите ресурси
Минимизирајте ја употребата на хемикалии
Намали, повторно употреби, рециклирај
Обновете ја врската со земјата


Професионална димензија
Професионалното/професионалното здравје вклучува подготовка и користење на вашите дарби, вештини и таленти со цел да стекнете цел, среќа и збогатување во вашиот живот. Развојот на професионалното задоволство и благосостојба се поврзани со вашиот став за вашата работа. Постигнувањето на оптимална професионална благосостојба ви овозможува да одржите позитивен став и да доживеете задоволство во вашето работење. Професионалната благосостојба значи успешно интегрирање на посветеноста на вашето занимање во вкупниот начин на живот кој е задоволувачки и наградувачки.

Совети и предлози за оптимална професионална благосостојба вклучуваат:
Истражете различни опции за кариера
Создадете визија за вашата иднина
Изберете кариера која одговара на вашата личност, интереси и таленти
Бидете отворени за промени и научете нови вештини

Извор:https://www.grcc.edu/faculty-staff/human-resources/professional-development/employee-wellness/seven-dimensions-wellness