Шизофренијата е поврзана со поголем ризик од тежок КОВИД-19

Според мислењето на стручњаците, би требало да се вложат дополнителни напори да се намали ефектот на пандемијата кај оваа ранлива популација.

Поединци со шизофренија изложени се на зголемен ризик од морбидитет и морталитет од КОВИД-19 во однос на лицата кои не се соочуваат со оваа болест, укажуваат резултати од нова студија во која учествувале 51.078 испитаници.

Имено се покажало дека е помалку веројатно дека лицата со шизофренија ќе бидат позитивни на КОВИД-19, меѓутоа, двојно е поголема веројатноста дека ќе бидат хоспитализирани поради КОВИД-19. Исто така треба да се напомене дека пациентите со шизофренија имале три пати поголема веројатност дека ќе починат од последици од КОВИД-19.

Според мислењето на стручњаците, би требало да се вложат дополнителни напори да се намали ефектот на пандемијата кај оваа ранлива популација.