Што доведува до сексуална анксиозност?

Сексуалната анксиозност е еден вид на неможност за уживање во сексуалниот однос, односно недоволно уживање во водењето љубов, поради преангажираноста со прашања за начинот и квалитетот на односот, како и поради несигурноста во сексот.

Иако водењето љубов треба да биде издувен вентил и да го подига расположението, многумина имаат проблеми за време на овој чин, а тоа може да доведе до сексуална анксиозност.

Сексуалната анксиозност е еден вид на неможност за уживање во сексуалниот однос, односно недоволно уживање во водењето љубов, поради преангажираноста со прашања за начинот и квалитетот на односот, како и поради несигурноста во сексот.

Сексот не е замо физичка работа

Возбудувањето е поврзано со емоциите и со умот. Доколку умот е премногу оптоварен, телото реагира негативно и нема сексуална возбуда.

Причините за сексуална анксиозност може да бидат различни, а најчести се:

  • Незадоволство со сопствениот физички изглед;
  • Потешкотии во врска со парнерот;
  • Страв дека не сте добри во водењето љубов;
  • Загриженост околу големината на половиот орган.