Што е CRP (Ц реактивен протеин)?

Неговите покачени вредности најчесто укажуваат на воспаление или на некои други состојби во организмот

CRP е скратеница за Ц-реактивен протеин во крвта, чии покачени вредности најчесто укажуваат на воспаление или на некои други состојби во телото. CRP од лабораторискиот наод служи како помош во следење на болеста и напредокот, кој води до оздравување. Станува збор за протеин, кој се синтетизира со црниот дроб кога има некој процес, воспалување во организмот.

CRP во крвта се испитува најмногу од сите останати лабораториски анализи, а овој протеин служи како важен показател за воспаление, траума или некроза на ткивото

CRP е инфламаторен маркер, кој се карактеризира со голема осетливост и релативно мала специфичност. Покрај CRP, постојат и уште некои протеини кои укажуваат на воспаление во телото, како амилоид А, фибриноген и интерлеукин 6. Ако при анализа на крвта се утврди дека CRP е присутен во мали концентрации, во телото нема воспаление, односно се работи за здрава личност.

Доколку во телото има силно акутно воспаление, овој протеин ќе порасне и до 100 пати во само еден ден! Во последните години CRP се користи во дијагностиката како замена за тест за седиментација на еритроцити

Кога имунитетот на телото нема да одговори на инфекцијата во организмот се активира имунолошкиот протеин CRP. Неговата концентрација расте после шест до девет часа откако настапила инфекцијата, а својот максимум може да го достигне до три дена. Ако во телото постои воспаление, CRP ќе се зголеми по претходно зголемување на интерлеукин 6.

CRP е посебно важен во дијагностицирање на бактериските инфекции, кои се третираат со антибиотици и ја отстранува сомнежта дека се работи за вирусна инфекција. Кај вирусните инфекции доаѓа до зголемена седиментација и број на леукоцити додека CRP останува во границите на нормалата. Но кога станува збор за бактериска инфекција, CRP е значително зголемен.