Што се полифеноли и од што нè штитат?

Полифенолите се хемиски соединенија важни за многу метаболички процеси во растенијата, но исто така, и за здравјето на луѓето. Особено се истакнуваат со нивното антиоксидантно дејство, а најчесто се наоѓаат во храна од растително потекло

Полифеноли се хемиски соединенија и секундарни метаболити на растенијата. Како такви, тие се одговорни за лековито дејствување и спречување на болести во самите растенија, но, исто така, и кај луѓето. Нивната основна функција е базирана на спречување на формирање на слободни радикали, но имаат и многу други лековити својства. Растенијата произведуваат неколку илјади полифеноли со различни хемиски структури. Според различноста и комплексноста на хемиската структура полифенолите може да ги сортираме од едноставни хидроксиметилни киселини и антоцијани (растителни пигменти) до сложени флавоноиди и танини со еден или повеќе хидроксилирани бензенски прстени.

Значењето на полифенолите

Полифенолите како составни делови на растителните органи имаат повеќекратна улога. Тие се одговорни за сензорските својства, бојата и вкусот. Индиректно влијаат врз растот на растенијата и ги штитат чувствителните клеточни делови од штетното УВ зрачење и ја зголемуваат отпорноста на растенијата кон микроорганизмите и болестите.

Полифенолите се широко распространета хетерогена група на секундарни растителни метаболити и еден од најважните групи на природни антиоксиданти

Флавоноиди

Флавоноидите заземаат посебно место во групата на полифеноли. Во природата, флавоноидите се наоѓаат во слободна форма или се врзани за различни молекули на шеќер што формираат гликозиди. Освен на растенијата, флавоноидите имаат позитивен ефект и врз здравјето на луѓето. Флавоноидите покажуваат антибактериско, антифунгално и антивирусно дејство. Со антиоксидантното дејство го чистат организам од слободните радикали. Многу истражувања покажуваат дека флавоноидите спречуваат настанување на голем број на воспаленија и развој на кардиоваскуларни болести.

Извори на полифеноли и флавоноиди

Полифенолите се присутни во храна од растително потекло. Ги наоѓаме во овошјето, зеленчукот, семиња, чај, кафе, вино, мед и прополис. Богати извори на флавоноиди се цитрусното и зрнесто овошје, зеленчук (кромид, целер, пиперки, марула, зелка и домати), зелен и црн чај, црвено вино и чоколадо.