Што значи кога разговараме сами со себе?

Кога, и ако разговарате сами со себе, тогаш покажувате самдоверба и свест за тоа дека можете да сметате сами на себе.

Психолози спровеле студија во која објаснуваат како разговорите сами со себе може да бидат корисни. И најпаметните луѓе на светот редовно зборувале самите со себе. Кога, и ако разговарате сами со себе, тогаш покажувате самдоверба и свест за тоа дека можете да сметате сами на себе.

Што се случува кога водиме вакви разговори?

За време на еден експеримент, психолозите замолиле 20 доброволци да одат во супермаркет и им кажале што треба да купат. Во првиот дел од експериментот учесниците биле должни задачата да ја извршат во тишина, додека во другиот дел повторувале на глас што треба да купат. Групата испитаници кои повторувале на глас, запомниле повеќе производи. Стручњаците истакнуваат дека овој метод функционира само во случај кога предметите се познати од порано. Доколку се повторува нешто што не може да се визуелизира, може да дојде до забуна.

Организација на мислите

Доколку разговарате сами со себе на глас, си помагате во организирањето на побрканите мисли. На глас изговорените проблеми и дискусијата за нив, во голема мера може да ги смири нервите. На тој начин, сметаат психолозите, полесно се размислува за проблематичните ситуации во животот.

Полесно до целта

Листа на цели, како и нивно остварување може да претставува голем предизвик. Доколку тивко ги повторувате, процесот за остварување ќе го направите полесен, а проблемите кои ви се укажуваат на патот, нема да ве изненадат. Психолозите истакнуваат дека со повторувањето на глас, подобро се концентрираме на целта.