Сокот од домати може да помогне во намалување на кардиоваскуларните болести

Ова е прва студија која ги истражувака ефектите на внесот на производ од домати или домат на ризикот од кардиоваскуларни болести, во текот на една година, но и во период од неколку години.

Консумирањето на несолен сок од домати може да помогне во намалување на високиот крвен притисок и ЛДЛ холестеролот, укажува нова студија. Систолниот крвен притисок се намалил по консумирањето на сок од домати просечно од 141,2 mm Hg, на 137 mm Hg, а дијастолниот крвен притисок од просечно 83,3 mm Hg на 80,9 mm Hg. Нивото на ЛДЛ холестеролот се намалил во просек од 155 mg/dL на 149,9 mg/dL. Овие позитивни ефекти биле слични и кај мажите и кај жените, како и меѓу различни возрасни групи.

Инаку, ова е прва студија која ги истражувака ефектите на внесот на производ од домати или домат на ризикот од кардиоваскуларни болести, во текот на една година, но и во период од неколку години.

 

Се смета дека несолениот сок од домати го подобрува крвниот притисок и серумското ниво на липопротеин кај лицата кои се изложени на ризик од катрдиоваскуларни болести.