Спиењето на левата страна од телото е поздраво!

Со спиењето на левата страна, лимфните садови кои пумпаат кон срцето, исто така, имаат помош од гравитацијата, при што овој орган многу помалку се оптоварува.

Левата страна на телото е доминантна лимфна страна, па секоја болка во овој дел од телото е предизвикана од хронична блокада на лимфите. Доколку проблеми чувствувате на десната страна од телото, тогаш причина за тоа може да е нерамнотежата во црниот дроб.

Зошто треба да спиеме на левата страна?

Најпрво, поради лесно отстранување на отпадните материи. Поточно, како што објаснува ајурведата, тенкото црево отпадоците ги испушта преку илеоцекалната валвула сместена на десната страна, на почетокот на дебелото црево.

Тоа поминува низ десната страна на стомакот, каде го испушта отпадот во цревото на левата страна. Затоа, спиењето на левата страна со гравитацијата му помага на телото полесно да се ослободи од отпадокот.

Друга причина е срцето. Имено, со спиењето на левата страна, лимфните садови кои пумпаат кон срцето, исто така, имаат помош од гравитацијата, при што овој орган многу помалку се оптоварува.