Стручни совети

Д-р Емилија Христовска: РИЗИЦИТЕ СЕ БРОЈНИ! Ноќната работа и работата во смени се исклучително...

Пишува: Д-р Емилија Христовска Специјалист по медицина на труд Нашиот „биолошки“ часовник ни овозможува усогласеност на внатрешните функции за 24-часовен период. Еден од основните фактори што предизвикува здравствени и психички проблеми кај работниците кои работат работа во...

Ведрана Дучкиќ: Како да уживате во здравјето цела година и кои се основни принципи...

Пишува: Ведрана Дучкиќ Нутриционист Донесете здрави одлуки и почнете со здрави навики уште денес. Промената на начинот на исхрана и усвојувањето на здрави прехранбени навики е особено важна и е клучна во грижата за здравјето. Основно начело...

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како да изберете матичен лекар,гинеколог или стоматолог и што да направите...

Правото за избор на лекар е лично право на секој осигуреник и во негово име никој не може и не смее да направи избор. Исклучок од ова претставуваат малолетните деца до 14 годишна возраст...

Асс. д-р Христиан Дума: Новите тераписки можности може да го превенираат губитокот на вид...

Пишува: Асс. д-р Христиан Дума Клиника за очни болести - Скопје Новите тераписки можности на влажната сенилна дегенерација може да ја направат оваа болест, болест на минатото. Редовните самопрегледи или периодични прегледи кај офталмолог, може рано да ја...

Д-р. сци Лидија Ветеровска Миљковиќ: Сè повеќе луѓе доживуваат напредна старост што влијае врз...

Пишува: Д-р. сци. Лидија Ветеровска Миљковиќ Специјалист по интерна медицина во специјализираната болница за геријатрија и палијативна медицина „13 Ноември”-Скопје Импликации од глобалниот пораст на стара популација врз здравството и здравствената заштита Демографските трансформации на старо население...

Асс. д-р Христиан Дума: Сенилна макуларна дегенерација – болест на повозрасната популација

Пишува: Асс. д-р Христиан Дума Клиника за очни болести - Скопје Стареењето како животен процес го зафаќа и окото и неговата макула која е одговорна за јасен централен вид. Како резултат на овие старечките промени, човекот...

 Д-р Зоран Јовановски: Миомот многу ретко може малигно да се промени (1)

Пишува: Д-р Зоран Јовановски Гинеколог-акушер Миомите (леиомиоми, фиброиди, фибромиоми) се најчести бенигни тумори на матка и се јавуваат кај 20-25 отсто од жените во репродуктивен период. Медицината сe уште нема одговор зошто тие настануваат, но утврдила...

Доц. д-р Валентина Коевска: Улогата на кинезитерапијата кај постменопаузалната остеопороза – факти за заболувањето...

Пишува: Доц. д-р Валентина Коевска Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје Остеопорозата претставува системско скелетно заболување, што се карактеризира со ниска коскена густина и влошување на микроархитектурата на коскеното ткиво, со постепено зголемување на...

Д-р Јана Белевска: Има решение за подмочувањето кај жените, но тие се срамат и...

Пишува: Д-р Јана Белевска Гинеколог - акушер Неволното испуштање урина кое се јавува при епизоди на зголемен притисок во стомакот, за време на кое доаѓа до отворање на уринарната цевка, се нарекува стресна или стрес инконтинеција....

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како да земете еднократна парична помош за новороденче

За секое прво, односно второ новородено дете, родителите имаат право да добијат еднократна парична помош. Согласно најновите измени на Законот за заштита на децата од оваа година, парична помош за новороденче се обезбедува на...

НАЈНОВИ ВЕСТИ