Светската здравствена иднина-иновациите ќе го подобрат здравјето

Светот треба да направи подобрa атмосфера и услови во обезбедувањето правичен пристап до здравствени производи, кои во суштина се производи за спасување живот. Во областа на етиката и употребата на нови научни технологии, кои доста често се меч со две острици, ќе  се воведат похумани правила и однос кон реалноста и опасностите по здравјето на луѓето.

Ако гледаме 20, 25 години во иднината и замислиме  семејство кое живее во рурална област во село каде било во светот треба да видиме дека ова семејство има соодветна куќа за живеење, дека е решен проблемот со загадувањето на воздухот за да луѓето дишат чист воздух, тоа семејството користи обновливи или чисти извори на енергија, така што нема повеќе потреба да се користи цврсто гориво за нивните потреби за греење и готвење, дека имаат проточна вода, здрава вода, како и подобрени санитарни јазли кои би ги намалиле ризиците од заразни болести.

Има здравствен работник во заедницата кој живее во тоа село или во близина, кој знае се за семејство во селото и кој  има алатки за справување со заедничките здравствени проблеми со кои се соочуваат семејствата од децата па се  до постарите  лица. И тоа не е само за дијагностицирање и лекување на заедничките болести, туку многу поголем фокус на унапредување на здравјето и превентивна здравствена заштита. Значи,  на пример, луѓето од сите возрасти ќе примаат вакцини, а не само децата; тоа  ќе биде редовна програма за скрининг за болести како висок крвен притисок, дијабетес, како и карциноми; дека ќе има внимание на рехабилитацијата, така што луѓето кои имале мозочен удар или имаат некаков вид на попреченост или луѓето, всушност, кои имаат нарушувања поврзани со стареењето како деменцијата всушност имаат место во заедницата каде што можат да одат, каде што можат да добијат физиотерапија и рехабилитација, но и да можат да поминуваат квалитетно време со други постари лица. Во секое село,  каде што секое новороденче со вработената мајка би имало пристап до установа каде што ќе добива и физичка нега, но и когнитивна стимулација и добра исхрана. Значи, навистина  иднина во која ќе постои многу похолистички поглед кон здравиот живот и благосостојба.

Ќе има многу иновации, вклучително и оние што не можеме да ги замислиме сега. Постоечките технологии, од кои неколку од нив ќе играат се повеќе важни улоги. Една од нив е геномијата, бидејќи во моментов постои многу подобро разбирање за улогата на геномските технологии во превенцијата, но и во лекувањето на болестите. Исто така и во областа на надзорот на патогените за да ги следиме  во нашата околина и да бидеме свесни за оние кои можат да предизвикаат болест во иднина. Но, исто така, ќе имаме технологии како генско уредување и CRISPR Cas9 технологии кои ќе го олеснат лекувањето на генетските болести како српеста анемија, на пример.

Дигиталните технологии ќе се прошируваат со повеќе луѓе кои имаат пристап до овие алатки, вклучувајќи ги и здравствените работници. Ова ќе им овозможи на најновите информации да стигнат до луѓето, така што тие ќе можат подобро да се грижат за своето здравје. Но, ќе можаме да видиме и алгоритми за вештачка интелигенција како им помагаат на лекарите и здравствените работници при поставувањето дијагнози. Ќе имаме повеќе вакцини, дури и за незаразни болести. На пример, вакцини против рак.

Светот треба да направи подобрa атмосфера и услови во обезбедувањето правичен пристап до здравствени производи, кои во суштина се производи за спасување живот. Во областа на етиката и употребата на нови научни технологии, кои доста често се меч со две острици, ќе  се воведат похумани правила и однос кон реалноста и опасностите по здравјето на луѓето.