Томосинтезата на дојка открива за 34% повеќе карциноми од стандардната мамографија

Според мислењето на стручњаците, 3Д мамографијата е најсоодветна метода за скрининг на карцином на дојка.

Истражување спроведено во Шведска кое следело 15.00 жени во период од пет години покажало дека томосинтезата на дојка или 3Д мамографијата открива 34% повеќе карциноми на дојка во споредба со стандардната мамографија. Исто така, се покажало и дека поголемиот број од овие дополнително откриени тумори биле инвазивен карцином на дојка.

Кај конвенционалниот или стандарден мамографски преглед, целото ткиво на дојката е прикажано на една дводимензионална слика. Додека кај томосинтезата на дојка, од друга страна, сликата е тродимензионална и се користат голем број проекции од повеќе агли на секоја дојка. Треба да се напомене дека кај 3Д мамографијата дозата на зрачење може во одредени околности да се намали.

Според мислењето на стручњаците, 3Д мамографијата е најсоодветна метода за скрининг на карцином на дојка.

Се смета дека жените во периодот од 50 до 74 година од животот, кои се изложени на просечен ризик од рак на дојка, треба да одат на мамографски преглед секои две години. Ените пак, на возраст од 40 до 49 години треба да се посоветуваат со својот лекар кога да почнат со мамографски преглед на дојките и колку често имаат потреба од овој вид на снимање.