Уште една причина да ги оставите цигарите: Пушењето го зголемува ризикот од губење на слухот

Зголемениот ризик од губење на слухот, поврзан со пушењето опаѓа во рок од пет години по прекин на пушењето

Истражувањето спроведено во Јапонија на повеќе од 50 000 луѓе покажало дека пушењето може да го зголеми ризикот од губење на слухот за 1,2 до 1,6 пати. Се верува дека резултатите од ова истражување даваат силни докази дека пушењето е независен фактор на ризик за губење на слухот.

Исто така, се покажало и дека колку повеќе пушите, толку е поголем ризикот од губење на слухот, наведува „Nicotine & Tobacco Research“.

Според мислењето на експертите, овие резултати овозможуваат доволно силни докази за да се смета дека пушењето е причински фактор за губење на слухот

Зголемениот ризик од губење на слухот, поврзан со пушењето опаднал во рок од пет години по прекинот на пушењето.

Според мислењето на експертите, овие резултати овозможуваат доволно силни докази за да се смета дека пушењето е причински фактор за губење на слухот. Експертите веруваат дека треба да се воведе подобра контрола на пушењето со цел да се спречи или одложи развојот на губење на слухот.