Високиот крвен притисок е поопасен за срцето на жените

Едно истражување на американските научници покажува дека високиот крвен притисок е значително поопасен за здравјето на срцето кај жените отколку кај мажите

Научниците од универзитетот Вејк Форест следеле 100 испитаници постари од 53 години, кои немале други потешкотии со здравјето освен хипертензија.

За време на истражувањето анализирана е функцијата на крвните садови, срцето и присутноста на клучните хормони. Се покажало дека исти вредности на крвниот притисок се измерени кај испитаници од двата пола, кај жените сепак биле поврзани од 30 до 40 отсто со поголема присутност на болести на срцето.

Освен тоа кај жените била поизразена неурамнотеженоста на хормоните кои учествуваат во регулирањето на крвниот притисок. Стручниот магазин Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease пишува дека ваквите наоди укажуваат на потребата од подобро разбирање на специфичностите поврзани за полот кај личностите со хипертензија. Освен тоа, стручњаците сметаат дека е потребно да се разгледа можноста за порано и поагресивно третирање на зголемениот крвен притисок кај жените.