Високопротеинската диета може да ги оштети бубрезите

Треба да се истакне дека диетата со висок удел на протеини индуцира гломеруларна хиперфилтрација што може да поттикне постоечка хронична болест на бубрезите од низок степен, која инаку е честа кај лицата со дијабетес. Сето тоа може да доведе и до развој на нови болести на бубрезите.

Иако избегнувањето на јаглехидрати и нивната замена со протеини стана водечко мото за сите оние кои се грижат за својот изглед и здравје, се чини дека високопротеинската диета сепак може да има и штетни псоледици по здравјето, и тоа особено по здравјето на бубрезите.

Високопротеинската диета често ја практикуваат лицата со прекумерна телесна тежина или пациентите со дијабетес.

Треба да се истакне дека диетата со висок удел на протеини индуцира гломеруларна хиперфилтрација што може да поттикне постоечка хронична болест на бубрезите од низок степен, која инаку е честа кај лицата со дијабетес. Сето тоа може да доведе и до развој на нови болести на бубрезите.

Се проценува дека најмалку 30 проценти од лицата со дијабетес страдаат и од хронични болести на бубрезите.

Накратко, стои во резимето на псоледната студија за овој тип на диета, да се препорача диета со висок удел на протеини на пациент со дијабетес кој има прекумерна телесна тежина, навистина може да резултира со намалување на телесната тежина, но и со сериозно слабеење на функцијата на бубрезите.