Во 2020. на еден од девет мажи ќе му биде дијагностициран рак на простата

Овие податоци укажуаваат на важноста на што порано тестирање за рак на простата, за да се намали смртноста од него. Имено, пациент на кој му е дијагностициран овој вид на карцином во почетна фаза, има шанса за прижување од 99 отсто.

И покрај тоа што во САД кај повеќето карциноми се бележи пад на смртноста, смртноста од рак на простатата се зголемува, укажуваат новите податоци од Американското здружение за рак. Во минатата година, забележан е пораст од пет проценти.

Исто така, се проценува дека во 2020. година, ракот на простата ќе биде најчесто дијагностицирано малигно заболување кај мажите, со удел од 21 процент. Се смета дека оваа година, на еден од девет мажи ќе му биде дијагностициран рак на простата.

Овие податоци укажуаваат на важноста на што порано тестирање за рак на простата, за да се намали смртноста од него. Имено, пациент на кој му е дијагностициран овој вид на карцином во почетна фаза, има шанса за прижување од 99 отсто.

Ризикот од смрт од рак на простата, најголем е кај мажите кај кои дошло до развој на метатстаски болести.