Во Охрид се одржува 4. Конгрес на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози (фотогалерија)

Богата научна програма, врвни предавања, научни дебати и интерактивни дискусии се во фокусот на вниманието на четиридневниот настан (26-29 април), чии теми ги опфаќаат сите подрачја во ортопедијата и трауматологијата

Во прекрасна работна атмосфера во Охрид, од 26 до 29 април, се одржува 4. Конгрес на македонското Здружение на ортопеди и трауматолози – МАДОТ, со меѓународно учество.

Богата научна програма, врвни предавања, научни дебати и интерактивни дискусии се во фокусот на вниманието на четиридневниот настан, чии теми ги опфаќаат сите подрачја во ортопедијата и трауматологијата, како што се дегенеративните заболувања и повреди на горен и долен екстремитет, заболувања и траума на рбетниот столб, детска ортопедија, спортска трауматологија и тумори на коскено-мускулен систем.

„Присуството на учесниците од балканскиот регион и пошироко, како и присуството на поканетите интернационални предавачи, ќе овозможи размена на искуство и дискусија за спротивставените мислења за одредени теми во ортопедијата и труматологијата“, истакна во својот поздравен говор проф. д-р Зоран Божиновски, претседател на МАДОТ