Воспоставувањето баланс на бактериите во цревата може да ги ублажи нуспојавите на хемотерапијата

Се смета дека воспоставувањето рамнотежа во цревниот микробиом со пробиотици или пребиотици, не само што може да ги ублажи нуспојавите од хемотерапијата како мачнина и пролив, туку истовремено може да ги ублажи проблемите со помнењето и со концентрацијата.

Лабораториско истражување спроведено на глувци покажало дека примената на хемотерапија влијае на промена на цревниот микробиом, како и на слузницата на цревата, и дека доведува до појава на знаци на воспаление во крвта и во мозокот, како и слабеење на когнитивните функции.

Ова истражување утврдило поврзаност помеѓу промената во цревниот микробиом и слузницата на дебелото црево и активирање на имунолошките клетки кои се нарекуваат микроглии во мозокот.

Имено, секој пат кога хемотерапијата го намалила бројот на бактерии во цревата, дошло и до промена кај тие клетки во мозокот. Појавата на воспаление во мозокот доведува пак до појава на замор, слабеење, како и когнитивни оштетувања.

Се смета дека воспоставувањето рамнотежа во цревниот микробиом со пробиотици или пребиотици, не само што може да ги ублажи нуспојавите од хемотерапијата како мачнина и пролив, туку истовремено може да ги ублажи проблемите со помнењето и со концентрацијата.