Мајчиниот микробиом може да влијае врз развојот на аутизам кај детето

Резултатите од истражувањето покажале дека мајчиниот микробиом најмногу придонесува за чувствителноста на аутистичниот спектар на нарушувања и дека IL-17a кај мајките за време на бременоста потенцијално би можел да биде биомаркер за аутизам

Може ли развојот на аутистичниот спектар на нарушувања кај децата да се спречи со едноставно менување на исхраната на мајката за време на бременоста или, пак, со земање на пробиотици? Истражувањето на научниците од Медицинскиот факултет при Универзитетот во Вирџинија покажало дека врз ризикот од развој на аутистичен спектар на нарушувања може да влијае микробиомот на мајката и начинот на кој тој делува на гестацискиот воспалителен одговор.

Резултатите од истражувањето покажале дека мајчиниот микробиом најмногу придонесува за чувствителноста на аутистичниот спектар на нарушувања и дека IL-17a кај мајките за време на бременоста потенцијално би можел да биде биомаркер за аутизам.

Причината за аутистичниот спектар на нарушувања не е во целост позната, а новите клинички и лабораториски студии покажуваат дека централна улога во неговото настанување имаат имунолошките нарушувања за време на бременоста

Се верува дека микробиомот на бремените мајки може да има поголема улога во развојот на невроразвојни пореметувања кај нивните деца. Имено, микробите можат да произведат метаболити, кои може да пречат во невролошкиот развој. Исто така, микробите можат да создадат аналози за серотонин и други развојни патеки.

Се смета дека мајчиниот цревен микробиом е во состојба да ги спречи ефектите кои ги има мајчината имунолошка активација на фетусот, пишува „Journal of Immunology“.