Забележан е огромен пораст: 8 видови рак кои ги погодуваат 30-годишниците

Иако истражувањето не било насочено на конкретните причини за зголемување на овие стапки на ракот, претпоставката е дека еден од главните виновници е порастот на бројот на дебели личности меѓу популацијата.

Истражување објавено во магазинот „Lancet Public Health“ на Американското здружение за рак анализирало во изминатите 20 години собрани податоци за дијагнози на рак кај возрасни Американци на возраст од 25 до 84 години и пронашло изненадувачки зголемена стапка на заболување кај луѓето меѓу 25 и 49 години, особено кај типовите на болестите поврзани со дебелината. Од вкупно 12 испитани типови карциноми поврзани со дебелината, овие 6 типови, кои вообичаено се јавуваат кај пациентите во 60-те и 70-те години, се се поприсутни кај помладата популација:

  • колоректален карцином (рак на дебелото церво);
  • рак на ендометриумот;
  • рак на жолчното ќесе;
  • рак на бубрезите;
  • рак на панкреасот;
  • мултипен миелом (рак на крвта или рак на плазмата на клетките).

Кај личностите на возраст од 25 до 29 години забележан е најголем пораст на ракот на бубрезите, со просечен годишен пораст од 6,23 отсто; додека меѓу популацијата на возраст од 30 до 34 години најголем пораст е забележан во појавата на мултипен миелом, дури 2,21 отсто.

Кај помладата (возрасна) популација е забележан и пораст на два вида карциноми, а кои не се повзрани со дебелината:

  • Гастроинтестинални тумори
  • Леукемија;

Што предизвикува толкав пораст?

Иако истражувањето не било насочено на конкретните причини за зголемување на овие стапки на ракот, претпоставката е дека еден од главните виновници е порастот на бројот на дебели личности меѓу популацијата. Со едно минатогодишно истражување е утврдено дека прекумерната телесна тежина била главен виновник за до 60 проценти од сите карциноми на ендометриум, 36 отсто карциноми на жолчното ќесе, 33 отсто од карциномите на бубрезите, 17 проценти од карциномите на панкреас и 11 проценти од карциномите на плазма ќелиите кои се случиле во 2014 година.

Кога станува збор за ракот на дигестивниот тракт и леукемијата, научниците сметаат дека за растот на овие болести вината во голем дел отпаѓа на процентот на автоимуните заболувања, претераната употреба на антибиотици и изложеноста на канцерогени материи во опкружувањето.

Има ли простор за паника?

Иако не може да се спречат сите видови рак, превентивата може да помогне. Главниот поттик на ова истражување може да биде тоа да посветите допонително внимание на своето здравје и телесната тежина, затоа што кај ракот кој е поврзан со дебелината забележан е најголем пораст.

Ова веќе сте го чуле, но вреди да се потсетиме: одржувањето на здрава телесна тежина, консумирањето здрава исхрана и редовното вежбање се важни фактори во спречувањето на ракот – без оглед на возраста.