ЗАШТИТА ОД КОВИД-19: Антителата најдобро функционираат по зараза со корона

Бројот на антитела паѓа и кајпретходно заразените и кај вакцинираните лица, но дејството им се подобрува само по инфекција, а не после вакцинација, покажало неодамнешно истражување.

Како што е најавено, резултатите од ова истражување ќе бидат претставени на Европскиот конгрес по клиничка микробиологија и инфективни болести во април, пренесуваат израелските медиуми.

Истражувањето би можело да објасни зошто претходно заразените пациенти, кои се чини, подобро се заштитени од нови инфекции со КОВИД-19 отколку оние кои се само вакцинирани.

Анализиран е имунолошкиот одговор кај 130 опоравени пациенти во текот на една година и спореден со 402 лица кои биле ревакцинирани со Фајзер вакцина, а никогаш немале КОВИД-19.

Откриено е дека бројот на антитела еден месец по вакцинацијата е поголем отколку кај оние кои се опоравиле од болеста. Меѓутоа, таа бројка многу брзо се намалила во групата на вакцинирани.

И иако индексот на квалитет на перформансите на антителата во почеток е поголем на почетокот кај вакцинираните отколку кај оние кои прележале КОВИД-19, тој значајно не се менува кај вакцинираните, но расте постепено кај опоравените пациенти.

Тоа би можело да објасни зошто ревакцинираните лица, кои никогаш не се заразиле со КОВИД-19, најверојатно ќе се соочат со инфекција после половина година.

Студијата исто така покажала дека спротивно од очекувањата, антителата кај опоравените пациенти кои спаѓаат во групата на обезни со индекс на телесна маса 30 и повеќе, е поголем во споредба со оние под 30.

Поради тоа, лицата со прекумерна телесна тежина кои претходно биле заразени се подобро заштитени од нова инфекција.

Од сите опоравени пациенти, кај 42 се јавил продолжен КОВИД-19,  вклучувајќи влијание на менталното здравје (5%), невролошки (9%), кардиоваскуларни (5%) и респираторни (31%) симптоми.

Авторите на студијата заклучиле дека “иако бројот на антитела се намалува со текот на времето кај пациентите кои се опоравени од КОВИД-19 и вакцинираните лица, квалитетот на антителата се зголемува по инфекција, а не по вакцинацијата“.

“Овие резултати обезбедуваат специфични карактеристики на имунолошкиот одговор што може да ги објаснат разликите во заштитата од КОВИД-19 кај претходно инфицирани и вакцинирани лица“, се заклучува во студијата.