Заврши VI Конгрес на микробиолозите на Македонија: Врвни предавачи, постер сесии како новина и многу странски гости (фотогалерија)

Годинешниот настан беше поделен во два дела: Симпозиум со наслов „Emerging infections“, поддржан од FEMS и Конгрес со меѓународно учество

Врвни предавачи, постер-сесии како новина и многу странски гости го одбележаа VI Конгрес на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество и Симпозиумот со наслов „Emerging infections“, поддржан од Европската федерација на микробиолошки здруженија – FEMS.

Четири дена (од 30 мај до 2 јуни) Охрид живееше во духот на микробиологијата преку главните теми: медицинска бактериологија, вирусологија, паразитологија, микологија, антимикробни средства и антимикробна резистенција, болнички инфекции и нивна контрола, ветеринарна микробиологија и зоонози, биотехнологија и индустриска микробиологија, лабораториски методи и нови технологии во микробиологијата, имунологија на инфекции и вакцини, микробиологија и безбедност на храна, еколошка микробиологија и наномикробиологија.

Учествуваа стручњаци со трудови од 17 земји, поделени во 5 сесии за Симпозиумот и 10 за Конгресот

Како претседателот nа Научниот одбор на VI Конгрес на микробиолозите на Македонија, проф. д-р Никола Пановски, го оценува сето она што се случуваше во изминатите неколку дена во древниот Охрид?

„Од стручно-научен аспект сме сосема задоволни, имаше 177 теми, порано сме имале и повеќе, меѓутоа според покриеноста можам да кажам дека од 51 за Симпозиумот, 47 се одржаа, од кои 2 поради „виша сила“ не беа реализирани“, вели проф. д-р Пановски.

Професорот истакна дека од вкупниот број на теми биле презентирани околу 90 проценти, за разлика од порано, кога процентот бил далеку понизок: „Особено што овој начин на презентација, постер-презентација, што е новина за нас, е многу корисен, бидејќи порано не само што висеа постерите, туку повеќе од пола паноа беа празни, ќе пријавеа и немаше да дојдат. На овој начин, повеќето од нив беа присутни во постер-сесиите и тие беа многу попосетени и позначајни. Што се однесува до посетеноста, со оглед на тоа дека времето надвор навистина беше прекрасно, и од тоа сме многу задоволни, меѓу 30 и 50 луѓе имаше во сесиите кога беа поделени на две, а меѓу 50 и 100 кога беа во една сесија.“

Не воодушевија Турците, кои покрај FEMS грантовите и двата поканети предавачи, дојдоа уште дваесетина луѓе на свој трошок и одржаа многу квалитетни предавања

По завршување на Конгресот останува да се дискутира околу повеќе работи, кои како што вели, проф. д-р Пановски се интерна задача на Здружението. „На пример, може да се дискутира за тоа дека луѓето доаѓаат, ја држат темата и си одат… Или дека некои, за среќа, мал број од нашите млади колеги кои добија FEMS грант (околу десет луѓе), имаа можност да ги чујат врвните предавачи. Никогаш не сме имале на конгрес вакви врвни предавачи, но дел од младите колеги не присуствувааа на голем број од тие презентации и нашата порака е до нивните шефови, а на некои од нив и ние сме им шефови, дека нема да добијат од нас благослов да одат во странство каде што е котизацијата шест пати поголема за стручно да се усовршуваат, бидејќи ние им ги носиме луѓето овде за без пари, а тие седеа не знам каде за време на презентациите. Тоа се мал број на луѓе, но ако не реагираме, ќе се повторува“, објаснува професорот, кој особено го потенцираше учеството на странците, кои на овој Конгрес беа само за еден помалку од домашните (од 177 – 89 беа домашни, а 88 странски).

„Не воодушевија Турците, кои покрај FEMS грантовите и двата поканети предавачи, дојдоа уште дваесетина луѓе на свој трошок и одржаа многу квалитетни предавања. Задоволни сме и од соработката со организаторот, Конгресот никогаш не бил на вакво техничко ниво, се беше средено и се надевам дека ќе го одржиме така, а особено не радува што во јавноста веднаш беа пласирани информации за одржување на Конгресот“, подвлече проф. д-р Пановски, во својот краток осврт на годинешното издание на Конгресот на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество и Симпозиумот со наслов „Emerging infections“, поддржан од FEMS.