Жените почесто чувствуваат замор по прележан КОВИД-19

Што се однесува на потребата за храна, повеќето жени отколку мажи одговориле дека јаделе повеќе од почетокот на КОВИД-19 пандемијата.

Според резултатите од ново истражување жените почесто чувствуваат замор попрележан КОВИД-19 отколку мажите. Исто така, повеќе жени биле загрижени поради долготрајното влијание на КОВИД-19 пандемијата на нивното емоционално здравје.

Што се однесува на потребата за храна, повеќето жени отколку мажи одговориле дека јаделе повеќе од почетокот на КОВИД-19 пандемијата.

Познато е дека пандемијата со коронавирусот и стресот што дојде со неа ги променија животите на луѓето на многу начини, а тие промени може да влијаат на здравјето, како физичкото, така и психичкото, но нивното влијание исто така може да се ограничи, истакнуваат стручњаците.