Знаете ли што е Викиншка болест?

Дупуитренова болест е заболување на палмарниот тракт кој доведува до постепени контракции на прстите кон дланките.

Викиншка или Дупуитренова болест е состојба при која доаѓа до постепено свиткување на прстите на дланките поради што пациентите често не се во состојба да ги извршуваат поголемиот број на секојдневни активности.

Дупуитренова болест е заболување на палмарниот тракт кој доведува до постепени контракции на прстите кон дланките. Етиологијата не е позната. Се јавува и кај мажите и кај жените, а многу е почеста кај мажите постари од 50 години. Во некои семејства е честа, особено во оние чии членови страдаат од цироза, дијабетес или епилепсија. Со тек на време болеста ја намалува способноста лицето да држи предмети.

Симптоми

Дупуитренова болест е прогресивна состојба која го зафаќа сврзното ткиво на дланката на раката и на прстите, а може постепено да напредува во Дупуитренова контрактура (еден од можните симптомите на Дупуитренова болест, а ќе се равие кај приближно 25% од болните), при што се зафатени еден или повеќе прсти, трајно свиткани кон дланките.

Лекување

Дупуитренова болест не се излекува, но постојат хируршки и нехируршки третмани кои може да ги ублажат симптомите.