Зошто жените се повеќе склони кон развој на Алцхајмерова болест од мажите?

Дали сте знаеле дека две третини од луѓето со дијагностицирана Алцхајмерова болест во САД се жени? Овие би можеле да бидат некои од причините.

Првата и најважна причина е таа што жените обично живеат подолго од мажите. Најголем ризик фактор за Алцхајмерова болест е возраста. Колку сте постари, толку е поголема веројатноста да развиете Алцхајмерова болест. Една од причините зошто има повеќе жени со Алцхајмерова болест отколку мажи е едноставно таа што во нашето општество живеат повеќе постари жени отколку постари мажи, а колку сте постари, толку е поголема веројатноста да развиете Алцхајмерова болест.

Шансите за развој на Алцхајмерова болест доцна во животот се малку поголеми кај жените отколку кај мажите. Едно истражување следело 16.926 луѓе во Шведска и открило дека, почнувајќи од 80-годишна возраст, жените почесто имаат дијагноза Алцхајмерова болест од мажите. Слично на тоа, една студија во Тајван открила дека жените имаат поголема веројатност да развијат Алцхајмерова болест во споредба со мажите. Мета-анализата која ја испитувала зачестеноста на Алцхајмерова болест во Европа покажала дека приближно 13 жени од 1.000 развиле Алцхајмерова болест секоја година, во споредба со само седум мажи.

Автоимуните нарушувања се почести кај жените

Жените имаат двојно поголема веројатност да имаат автоимуна болест во споредба со мажите. Причината за оваа разлика не е сосема јасна, но познато е дека имуниот систем е посилен кај жените отколку кај мажите, а многу автоимуни болести често се појавуваат во текот на бременоста. Може да биде дека посилниот имун систем на жената се развил низ еволуцијата за да го заштити фетусот од инфекција. Значи, како дел од нивниот посилен имун систем, жените може да завршат со повеќе амилоидни наслаги од мажите. Амилоидните наслаги кои предизвикуваат Алцхајмерова болест може да бидат дел од имуниот систем кој е задолжен за борба против инфекции.

Зачестеноста на деменција не е поголема кај жените

Студијата која ги испитувала стапките на деменција во Шведска открила дека и жените и мажите имаат подеднакво шанси да развијат деменција како што стареат, за разлика од Алцхајмеровата болест. Затоа студијата сугерира дека мора да постои специфична интеракција помеѓу Алцхајмеровата болест и полот.