Mësuesit këshillojnë: Ja cilat gjëra duhet të bëjmë nëse duam që fëmijët tanë të jenë të suksesshëm

Edhe pse disa gjëra nuk mund të ndikohen plotësisht, mësuesit nxjerrin në pah disa këshilla për prindërit.

Shumë prindër duan që fëmija i tyre të jetë i suksesshëm në shkollë dhe të ketë notat më të mira të mundshme. Edhe pse disa gjëra nuk mund të ndikohen plotësisht, mësuesit nxjerrin në pah disa këshilla për prindërit. Sipas mendimit të tyre, prindërit mund të bëjnë disa gjëra për ta përgatitur më me sukses fëmijën e tyre për shkollë. Ja për cilat gjëra bëhet fjalë.

Mësojini atij respekt

Mësuesit këshillojnë prindërit t’i mësojnë fëmijës së tyre rëndësinë e respektit që herët në jetë. Siç shpjegojnë ata, është e rëndësishme të inkurajoni fëmijën që të kthejë lodrat pas lojës, të jetë i kujdesshëm me librat dhe lodrat, të presë në radhë dhe të jetë i butë me kafshët. Ata gjithashtu thonë se është shumë e rëndësishme të bisedohet me fëmijën për rëndësinë e respektimit të fëmijëve të tjerë në klasë. Të gjithë kanë të drejtë të mësojnë, kështu që pezullimi i orëve ndërpret procesin e të mësuarit të të gjithëve, shtuan ata.

Lexoni së bashku me të

Mësuesit këshillojnë që prindërit duhet t’i lexojnë fëmijës së tyre dhe së bashku me të, çdo ditë. Siç shpjegojnë ata, leximi me zë dhe dëgjimi janë mjete të shkëlqyera për ndërtimin e fjalorit dhe aftësive të të kuptuarit të leximit, të cilat gjithashtu kontribuojnë në sukses më të mirë në shkollë.

Mos i bëni detyrat e shtëpisë për të

Prindërit duhet t’i rezistojnë dëshirës për të bërë detyrat e shtëpisë së fëmijës ose ndonjë detyrë tjetër të lidhur me shkollën, këshillojnë mësuesit. Domethënë, fëmija duhet vetëm të përpiqet, të bëjë gabime dhe të provojë përsëri sepse vetëm kështu do të mësojë. Përveç kësaj, është e rëndësishme që fëmija të mësojë të jetë këmbëngulës dhe të përballet me dështimin, sepse kështu ai do të arrijë rezultate të mira më vonë në jetë.