Вака изгледа астмата – хронично воспаление на дишните патишта

Денешната анимација е всушност приказ на анатомијата на горните респираторни патишта и болеста која ги воспалува и стеснува дишните патишта и се вика астма. Симптомите и тригерите на болеста се, исто така, прикажани во ова видео. Погледнете:

Астма или задув (од грчки ἅσθμα, ásthma, „задух”) е хронично воспаление на дишните патишта кое се карактеризира со различни повторувачки симптоми, реверзибилна опструкција и бронхоспазам. Во вообичаени симптоми спаѓаат: тешко дишење, кашлање, стегање во градите и краток здив. Се смета дека е предизвикана од комбинација на генетски фактори и средината во која живееме.

Дијагнозата се заснова на симптомите, одговорите на терапијата и спирометрија. Се класифицира како атописка (вродена) и неатописка (стекната). Лекувањето на акутните симптоми најчесто e со инхалирање на краткоделувачки бета-2 агонисти и орално земање на кортикостероиди. Кај потешките случаи потребни се интравенски кортикостероиди, магнезиум сулфат и хоспитализација.