Пишуваат:
Доц. д-р Катарина Ставриќ, имунолог – педијатар и д-р сци. Александар Сајковски, педијатар

  

Здраво бебе е најдобар показател за правилна исхрана и доволно количество млеко. Сито бебе е активно, задоволно, а во периодите меѓу подоите кога е будно, тоа е мирно. Дали вашето бебе прима доволно млеко, бара ли постојано да цица, напредува ли во тежина? Дали мајката која има близнаци може да ги дои и двете деца и кои се причините поради кои бебето некогаш одбива да цица?

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕКА БЕБЕТО ПРИМА ДОВОЛНО МЛЕКО

Мајката секогаш е во дилема дали нејзиното бебе прима доволно млеко. Еве неколку показатели кои ќе помогнат да утврдите дали бебето има доволно млеко:

  • Водени пелени. Во првите недели бебето обично има 6-8 пелени кои се водени. Бојата на урината треба да биде бледожолта.
  • Фекални столици. Во првите недели бебето обично има по 6-8 столици, но нормално е ако има и две столици на ден. Со време, по 6 недела, бројот на столици се намалува. На возраст од 3 месеци бебето може три до четири дена да нема столица.
  • Честота на подои. Во првите недели подоите се почести и подолго траат. Во тој период бебето има 8-10 подои, кои траат 10-20 минути. По 4-6 недела бројот на подоите се намалува, како и времетраењето. Доволни се 5 минути цицање за да се внесе потребното количество млеко. Подојот не треба да трае подолго од 20 минути, поради оштетување на брадавиците.
  • Понекогаш бебето заспива на града, но по поставување во креветче се буди и сака пак да цица. Тоа не значи секогаш дека и мајката нема доволно млеко. Бебето едноставно сака да ужива во допирот со мајката и да биде држено во раце.
  • Напредување во тежина. Во текот на првата недела бебето губи околу 7- 10 % од тежината. При крајот на 2 недела ја постигнува родилната тежина потоа за да почне да надава. Во првите 3 месеци надава просечно 700 г месечно, од 4-6 месец 600 г, од 6/9 месец 450 г, а од 9-12 месец 300 г., на 6 месеци ја удвојува тежината, а на една година ја триплира родилната тежина.
  • Здравствена состојба на бебето. Здраво бебе е најдобар показател за правилна исхрана и доволно количество млеко. Сито бебе е активно, задоволно, во периодите меѓу подоите кога е будно тоа е мирно.
  • Редовни посети на педијатар заради мерење на тежина, висина, обем на глава се потребни во текот на првата година еднаш месечно. Се следи растот и развојот на бебето.
Уморна и нервозна мајка може да продуцира помала количина на млеко

Понекогаш бебето бара постојано да цица. Тоа се должи на брзото растење во првите месеци. Оваа потреба за постојано цицање може да трае неколку дена. По тоа потребите на бебето се задоволуваат со поголемо количество млеко кое го создаваат градите. Потребно е да се одбегнува давање на шише во овие критични периоди затоа што лесно може бебето да се одвикне од цицање.

Доколку мајката е заморена, нервозна или не сака да го дои бебето, може да се намали количеството на млеко кое се создава и како резултат на тоа бебето да не напредува во тежина. Но и при одложен почеток на доење, ретки кратки подои, лоша положба на бебето при доење, дохранување, со употреба на шише и цуцли- лажалки, исто така, ќе придонесат за слабо напредување на бебето.

Во таква ситуација бебето често плаче и се буди, одбива да цица, слабо моча, има зелен измет, доаѓа до губење на еластичноста на кожата, бебето станува вознемирено или неактивно, поспано, незаинтересирано. Доколку се присутни некои од овие знаци, задолжителна е консултација со педијатар.

Мајката може да се обиде со:
  • Земање на бебето во кревет во соба,
  • Сопствена релаксација,
  • Зголемена честота на подои со цел да се зголеми количеството на млеко што се создава,
  • За време на доење бебето да се гледа во лице, што е стимул за зголемено создавање млеко,
  • Бебето да се расоблече пред подој со што контактот на бебето со мајката да се зголеми,
  • Бебето да се дои тогаш кога е расположено за цицање,
  • Бебето да не се буди од длабок сон,
  • Подои од двете гради, а по испуштање на гасовите, повторно доење.
Пожелно е во 80 % од времето близнаците да се дојат заедно, а останатите 20 % од оброците поединечно

ДОЕЊЕ НА БЛИЗНАЦИ

Мајки кои имаат близнаци можат да ги дојат и двете деца. Во почеток поединечно секое дете, а по воспоставување на млекото, истовремено може да ги дои двете бебиња. За тоа и е потребна помош за да се наместат и двете бебиња во соодветна положба.

Пожелно е во 80 % од времето близнаците да се дојат заедно, а останатите 20 % од оброците поединечно. Притоа наизменично треба да се менуваат двете гради за да се одбегне ситуација едното бебе кое цица повеќе таа града да биде поразвиена.

Меѓу подоите мајката може да се измолзува за да има резервно млеко за наредниот подој

Мајката треба да се храни правилно. Потребата за течности, како и за витамини, минерали и калории се поголеми отколку кога се дои едно бебе. Мајката има потреба од дополнителни 1 000 калории на ден. Потребно е да се внесуваат висококвалитетни протеини, доволно витамини и минерали.

ОДБИВАЊЕ НА ЦИЦАЊЕ

Честа причина за прекинување на доењето е одбивање на бебето да цица. Причините се најразлични како од страна на мајката, така и од страна на бебето.

Од страна на мајката:
  • Одделување од мајката,
  • Болест,
  • Промена во мирисот на мајката,
  • Нови лица кои се грижат за бебето,
  • Недоволно млеко,
  • Пребрзо надоаѓање на големо количество млеко, поради што бебето се засркнува,
  • Потешкотии при доењето,
  • Примање на седативи.
Честа причина за прекинување на доењето е одбивање на бебето да цица
Од страна на бебето:
  • Soor во устата,
  • Инфекција,
  • Повреди на мозокот,
  • Тежок пород,
  • Затнат нос,
  • Избивање на заби,
  • Претходна исхрана со шише, користење на цуцла-лажалка,
  • Седација на бебето.

 

 (продолжува)