Како да се постапи кога детето ќе почне да се дави?

Постапката за пружање на помош при задушување се разликува во однос на тоа дали се работи за мало дете или тригодишно дете

Можно е детето да има нешто во предниот дел на грлото – ако не е премногу длабоко, може да се обидете да го извадите предметот со прстите. Но бидете многу внимателни. Ако објектот е подлабоко, со прстите би можеле да го притиснете уште подлабоко. Ако детето прави големи вдишувања и издишувања односно има ефективна кашлица, значи дека дишниот пат е делумно затворен, а тогаш треба да се навали малку нанапред (не го тапкајте по грбот зашто тоа може да го поттикне предмет да оди подлабоко!) и да се охрабри да кашла за да го искашла предметот. Тогаш, веројатно, и ќе поврати.

Кога детето нема ефективна кашлица, кога се напрега, а не испушта никаков звук тогаш е потребно да се интервенира.

Постапката за пружање на помош при задушување се разликува во однос на тоа дали се работи за мало дете или тригодишно дете. Погледнете во видеото како правилно се изведува.