Стручни совети

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како до бесплатна рехабилитација на бања, воздушна бања, кинези терапија

Во случај на многу болести специјалната медицинска рехабилитација претставува ефиксен вид на лекување, неретко и незаменлив. Според Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување, тоа значи дека осигурените лица еднаш, но по...

Опструкција на тенкото црево е најчеста компликација кај пациентите со Кронова болест (6)

Оперативниот третман кај Кроновата болест генерално ги вклучува следниве оперативни зафати: ресекција, стриктуропластика, бајпас процедури, балон дилатација и стентирање. Најчеста компликација кај КБ која се јавува кај 35-50 % од пациентите е опструкција на...

Д-р Слободан Антов: Tрансрадијален пристап како прв избор за стентирање на хронична тотална оклузија...

Трансрадијалниот пристап (ТРП) за лекување на АИОД во денешно време е почесто употребуван за разлика од пред неколку години. Ова се должи на помалку постпроцедурални компликации и крвавења кои имаат влијание врз морталитетот. Д-р Лушен...

Современ прирачник за пациенти со Diabetes mellitus: Правилен состав на храната – Витамини...

Шеќерната болест е едно од најмасовните страдања на современиот човек, која лесно се дијагностицира и со правилна едукација одлично се превенира и се контролира. Овој прирачник, пред сé, е наменет за лицата со дијабетес...

Д-р Даница Поповска: Скршениците на дисталниот радиус се чести кај пациентите со остеопороза

Радиусот е коска во подлактицата од страната на палецот (палечна коска). Скршениците на нејзиниот долен крај, во близина на рачниот зглоб се најчести скршеници за кои пациентите се јавуваат во ургентна амбуланта (околу 20...

Историја на вештачкото оплодување

Од 1978 година, кога е родена Лујза Браун, првото бебе од постапка на вештачко оплодување, овој метод овозможил раѓање на преку 3,5 милиони деца ширум светот. Со се подобрата современа опрема, вештачкото оплодување покажува...

Aсс. д-р Јорданчо Иванов: TORCH инфекциите се уште една закана за плодот во текот...

Кратенката TORCH се однесува на инфекции со Т-Toxoplasma, O-(other)-други инфекции, како Hepatitis B, Mumps, Treponema, Parvo B 19 virus, Varichela,  R-Rubeola,  C-CMV инфекција и H–Herpes virus инфекции. Симптомите на овие инфекции, можат да бидат од...

Д-р сци. Сајковски: ПАТНА АПТЕКА – Што ви треба на одмор (од лекови) за...

Лекови за третман на алергија Алергиите се чести во период на одмор. Некои алергиски реакции се бурни и бараат брз третман со препарати како што е Деслоратидин. Овој антиалергиски препарат е извонредно ефикасен во третман...

Над 70 % од пациентите со Кронова болест имаат потреба од хируршка интервенција (5)

Бројките говорат дека речиси 70-90 % од пациентите со Кронова болест ќе бидат подложени на некој тип на оперативен третман во тек на својот животен век. Во рок од 15 години од дијагностицирањето скоро...

Проф. д-р Јовица Угриновски: Конгенитален хидроцефалус кај деца

Самиот збор во груб македонски превод би бил насобирање на вода во главата. Во мозокот нормално постојат централни мозочни шуплини, коишто се исполнети со мозочна вода, ликвор, која циркулира во нив. Тоа е нормалната анатомија...

НАЈНОВИ ВЕСТИ