Вака изгледа операцијата на катаракта

Ако почувствувате заматување на видот, нејасно гледате навечер...

Катаракта  или перде е состојба со која се заматува леќата во окото, а луѓето кои се соочуваат со овој здравствен проблем ја опишуваат како гледање низ перде (марама). Леќата се наоѓа зад зеницата и нејзината функција е сврзана со фокусирањето на различни далечини и добивање на јасна слика. Поматувањето води до расејување на светлината, замаглување и постепено намалување на видот.

Ако почувствувате заматување на видот, проблем со распознавање на боите, односно ви изгледаат поинаку од претходно и нејасно гледате особено навечер, тоа може да е знак дека природната леќа полека се заматува…

Постојат неколку видови на катаракта; а таа се решава оперативно и најдобро е ако зафатот се изведе додека појавата е во почетна фаза. Зафатот за отстранување на катарактата се смета за рутински, а денешното видео носи приказ за тоа како изгледа истиот: