Вака изгледа операцијата на слепо црево:

Кога слепото црево се воспалува отекува, може да предизвика неодредена тапа болка околу папокот, која се шири кон долниот десен дел од стомакот, но и коликообразна болка

Хируршкото отстранување на апендиксот се нарекува апендектомија, и таа е една од најчестите итни хируршки процедури. Денешната анимација дава опис токму на хируршкото вадење на апендиксот (слепото црево). Апендиксот е долга тенка цевка (со просечна должина од некаде 9 см и широчина од 6-8 мм), припоена за цекумот (дел од дебелото црево), а слепо затворена на врвот. Отука и името слепо црево. Вообичаено се наоѓа во долниот десен дел од стомакот. Неговата точна намена не е позната, но утврдено е дека продуцира имуноглобулини (белковини кои ги уништуваат бактериите) кои помагаат во борбата против инфекцијата. Се верува дека може да ни помогне да се опоравиме од пролив, воспаление и инфекции на тенкото и дебелото црево – иако ова може да звучи како важна функција, сепак телото функционира правилно и без него.

Кога слепото црево се воспалува отекува, може да предизвика неодредена тапа болка околу папокот, која се шири кон долниот десен дел од стомакот, но и коликообразна болка (грчеви). Многу е важно навреме да се истретира бидејќи во спротивно настанува гангрена на ѕидот на апендиксот и негова перфорација со излевање на бактериите, гнојта и други штетни материи во стомачната празнина. Ваквата состојба доведува до перитонитис (воспалениe на стомачната празнина), состојба која го загрозува здравјето и животот.