Probleme me sjelljen e fëmijëve që prindërit nuk duhet t’i injorojnë kurrë

Sjellja e keqe e një fëmije mund të tregojë një problem shumë serioz, nëse sjellja e tyre është tepër armiqësore, agresive ose përçarëse dhe nëse ndryshimi në sjellje zgjat më shumë se gjashtë muaj.

Gjithë fëmijët herë pas here sillen keq dhe shumica zhvillojnë probleme të përkohshme të sjelljes si rezultat i stresit. Megjithatë, sjellja e keqe e një fëmije mund të tregojë një problem shumë serioz nëse sjellja e tyre është tepër armiqësore, agresive ose përçarëse dhe nëse ndryshimi në sjellje zgjat më shumë se gjashtë muaj.

Një tregues tjetër që fëmija juaj ka probleme në sjellje është kur sjellja e tij nuk është e përshtatshme për moshën e tij, paralajmërojnë ekspertët të cilët theksojnë se të kuptuarit e psikologjisë së fëmijës do t’i ndihmojë prindërit të përcaktojnë nëse sjellja e fëmijës së tyre është normale apo jo.

Për më tepër, monitorimi i problemeve të sjelljes së fëmijëve do t’i ndihmojë ata të dinë nëse duhet të kërkojnë ndihmë profesionale ose nëse problemet e sjelljes së fëmijës së tyre janë vetëm një fazë kalimtare.

Këto janë gjashtë problemet e sjelljes që prindërit nuk duhet t’i injorojnë kurrë:

  1. Paaftësia për të kontrolluar emocionet
  2. Pakujdesi ekstrem dhe hiperaktivitet
  3. Mosrespektimi
  4. Ndjeshmëri e tepruar ose lot
  5. Shpërthime të shpeshta zemërimi pa ndonjë arsye të dukshme
  6. Braktisja e papritur e shkollës

Siç shpjegojnë ekspertët, edhe pse secila prej këtyre gjërave është e zakonshme për një fëmijë në një periudhë të caktuar të jetës së tij, nëse bëhet më e shpeshtë ose nuk kalon pas një kohe të gjatë, prindërit duhet të reagojnë.