Што се бенигни промени на грлото на матката?

Бенигните промени на грлото на матката можат да бидат некои од следните:

Грлото на матката е структура која се наоѓа на дното на вагината и претставува влез во шуплината на матката. На грлото на матката слузокожата од вагината се менува во слузокожата од матката. Оваа структура често е изложена како на малигни, така и на бенигни промени.

Бенигните промени на грлото на матката можат да бидат некои од следните:

  • Ендоцервикални полипи (израстоци кои се наоѓаат во цервикалниот канал) најчесто се среќаваат кај жените во текот на петата деценија од животот. Често се асимптоматски, но можат да предизвикаат појава на белузлав секрет и болни сексуални односи. Ендоцервикалните полипи можат да бидат фиброзни, мукозни, мускулни, васкуларни… Нивното лекување подразбира отстранување на полипите во амбулантски услови, додека поголемите можат да имаат потреба од хируршко лекување.
  • Микрогландуларна хиперплазија означува полипи со големина од 1-2 сантиметри. Најчесто се јавува кај жените кои користат орална контрацепција, но може да се јават и во бременоста и после породување. Оваа промена може да наликува на карцином, па затоа е потребен хистопатолошки преглед.

  • Сквамозни папиломи на грлото на матката се бенигни солидни тумори кои се наоѓаат од вагинална страна на слузокожата на матката. Најчесто се мали, околу 5 мм во дијаметар и личат на кондиломи.
  • Леиомиомите претставуваат бенигни тумори кои претставуваат околу 8 отсто од сите мазно-мускулни тумори на утерусот. Најчесто се со димензии од 5-10 мм и може да бидат здружени со слични тумори на телото на матката. Нивното отстранување е предвидено само во случаи кога предизвикуваат симптоми.
  • Ендометриоза претставува наод на ендометриумот (слузокожата на матката) на места каде што не би требало да ја има, во случајов на грлото на матката. Најчести се промените од 1 до 3 мм во дијаметар и можат да бидат со сино-црвеникаво обоени.
  • Аденофибромите претставуваат бенигни тумори од жлездено потекло кои содржат сврзно ткиво.
  • Хемангиомите се бенигни тумори по потекло од крвни садови како и на останатите локализации по телото. Често може да предизвикаат вагинално крвавење, особено при сексуален однос. Се лекуваат со каутеризација или по хируршки пат, во зависност од големината.