Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт: ЛАСЕРСКА БИОСТИМУЛАЦИЈА – безбеден метод со голем број на примени во физикалната терапија

Параметрите на лекување се приспособени на спецификите на болеста, а ефективноста на третманите зависи од нивното соодветно прилагодување. За различни услови се користат различни бранови должини на зрачење и различни дози на енергија

Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт, специјалист за рeхабилитација во хирургија, трауматологија и ортопедија

ПИШУВА:
Блаже Арсов,
дипломиран физиотерапевт,
специјалист за рeхабилитација во хирургија, трауматологија и ортопедија

♦♦♦♦♦♦♦

Што е ласерска биостимулација?

Ласерската биостимулација, позната како ласерска терапија, користи уреди кои генерираат ласерско зрачење со ниска фреквенција во видливиот инфрацрвен опсег. Моќност на овие зраци е во опсег од 1 до 500 mW. При изведување на биостимулациска ласерска терапија (LLLT), веројатноста за појава на несакани ефекти е многу мала. Третманите се апсолутно безболни, поради што можe да се користат за хронични, субакутни и акутни состојби. Терапијата се спроведува од физиотерапевти специјализирани за терапија на мускулно-скелетниот систем.

За време на постапката на третман, температурата на ткивото се зголемува за помалку од 0,5 степени целзиусови. Ласери кои генерираат зрачење од 500-760 nm во должина се користат за зрачење на ткива лоцирани плитко под кожата, додека кај подлабоко лоцирани болести ткивото се зрачи со 800-950 nm инфрацрвено зрачење.

Параметрите на лекување се приспособени на спецификите на болеста, а ефективноста на третманите зависи од нивното соодветно прилагодување. За различни услови се користат различни бранови должини на зрачење и различни дози на енергија.

Ласерската биостимулација, позната како ласерска терапија, користи уреди кои генерираат ласерско зрачење со ниска фреквенција во видливиот инфрацрвен опсег

Примена на ласерска биостимулација

Кои болести/состојби ги лекува?

Овој безбеден метод има широка примена во физикалната терапија.

Индикации за употреба на ласерска биостимулација се:

 • Дегенеративни промени во зглобовите;
 • Дегенеративни промени на ‘рбетот;
 • Невралгија;
 • Субакутни и хронични состојби на ткивата;
 • Субакутни и хронични состојби на зглобовите;
 • Декубити и хематоми;
 • Латерален епикондилитис;
 • Гихт;
 • Синдром на карпален тунел;
 • Мускулна болка поради повреда;
 • Калканеален шилец;
 • Фрактури, исчашувања, дислокации;
 • Парализа на нервите;
 • Рани кои тешко се лекуваат.

Ласерската биостимулација се користи долги години во физикалната терапија. Овој метод особено се препорачува при тешко заздравувачки рани и за лекување на болка

Како ласерската биостимулација им помага на пациентите?

Овој тип на ниско-енергетско ласерско зрачење ги има следните бенефити врз ткивото:

 • антиедематозно,
 • антиинфламаторно,
 • подобрување на микроциркулацијата,
 • забрзување на реконструкцијата на ткивото,
 • стимулирање на имунолошките процеси,
 • подобрување на микроциркулацијата,
 • стимулација на ангиогенезата,
 • зголемување на амплитудата на потенцијалите за активност со нервните влакна,
 • зголемување на ензимската активност,
 • промени во потенцијалот на клеточните мембрани,
 • промени во секрецијата на невротрансмитери, хормони и кинини.

На ниво на клетки следува:

 • забрзување на размената на електролити помеѓу ќелијата и околината,
 • зголемување на биолошката активност,
 • анти-мутаген ефект,
 • промени во структурата на течните кристали на биолошките мембрани,
 • зголемување на синтезата на колаген, протеини, РНК и АТП.

Третманите се апсолутно безболни, поради што можe да се користат за хронични, субакутни и акутни состојби. Терапијата се спроведува од физиотерапевти специјализирани за терапија на мускулно-скелетниот систем

За време на постапката на третман, температурата на ткивото се зголемува за помалку од 0,5 степени целзиусови. Ласери кои генерираат зрачење од 500-760 nm во должина се користат за зрачење на ткива лоцирани плитко под кожата, додека кај подлабоко лоцирани болести ткивото се зрачи со 800-950 nm инфрацрвено зрачење

Покрај тоа, ефектот од користењето на ласерската биостимулација помага и во: зголемување на нивото на ендорфинот, зголемена активност на натриум-калиум пумпа, зголемена синтеза на АТП, ДНК и РНК, поефикасна апсорпција на лимфедемот, зголемена фагоцитоза и ангиогенеза и зголемен број на митохондрии во клетка (побрз клеточен метаболизам). Ласерската биостимулација се користи долги години во физикалната терапија. Овој метод особено се препорачува при тешко заздравувачки рани и за лекување на болка.

Третманите кои ги ползуваат корисните својства на ласерите во моментов се користат, меѓу другото, во дерматологијата, стоматологијата, спортската медицина и козметологијата.