дома Интервјуа страница 3

Интервјуа

Интервју со д-р Ли­ди­ја Па­лано­ва: Коронарниот стрес-тест е безбедна и неинвазивна метода, но не...

Пишува: Александра Стојановска / saska@panacea.mk Што е корнораен стрес-тест, зошто и како се изведува, што открива, колку трае и за тоа кој треба да го прави, разговараме со д-р Лидија Паланова, интернист кардиолог. Докторка Паланова, што е...

Интервју со д-р Зоран Јовановски: Кога и зошто се прави ла­па­ра­скоп­ско отстранување на матката?

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Во одре­де­ни слу­чаи ги­не­ко­ло­гот мо­же да со­ве­ту­ва опе­ра­ти­вен за­фат - хи­сте­ре­кто­ми­ја и тој да се из­ве­де ла­па­ро­скоп­ски, со ми­кро­ре­зо­ви на те­ло­то на­ме­сто кла­сич­ни­те опе­ра­тив­ни. Д-р Зо­ран Јо­ва­нов­ски, ги­не­ко­лог, об­јас­ну­ва што всуш­ност зна­чи...

Интервју со д-р Емилија Христовска:  Секој четврти работник е погоден од последиците на стресот...

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Стресот е честа појава на работното место и, освен што нe прави напнати, води и до непродуктивност, отсуства од работа... Со д-р Емилија Христовска, специјалист по медицина на труд, разговараме како да...

Интервју со доц. д-р Александар Митевски: Хемороидите се едни од  најчестите проблеми во аналната...

Пишува: Александра Стојановска / saska@panacea.mk Симптомите на хемороидалната болест може да се сосема неспецифични како чешање, појава на секреција , болка па до сериозни крварења со значителен губиток на крв. Што се хеморидите, кои се...

Интервју со д-р Азра Куч: Најголемиот страв од анестезија кај пациентите е дека може...

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Свесноста за време на анестезија е анестезиолошка компликација која во светски рамки се јавува кај еден-двајца на 1.000 пациенти. Овој феномен доби големо внимание од пациентите, па сѐ повеќе анестезиолози добиваат прашање...

Интервју со д-р Снежана Стојковска: Ендометриозата е јасна причина за неплодност кај жената

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Болка пред, за време на менструалниот циклус и по него, болка во текот на сексуалниот однос и потоа, како и за време на придвижување на цревата или при уринирање, болка и во...

Интервју со Ана Карајанова-Димитрушева: Неизвесноста од болеста и нејзините невидливи симптоми го прави живеењето...

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Мултипла склерозата е болест со која во земјава секој ден се соочуваат околу 1000 пациенти. Со оглед на нејзиниот тек и симптоми, ја нарекуваат и болест со илјада лица, која секојдневието на...

Интервју со прим. м-р Иванка Стефановска: Кога детето се жали дека не може да...

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Паника во семејството! Детето одеднаш накривува, се жали на болка во предел на надколеницата или коленото и одбива да стапне на ногата. Честа појава особено во последниве години. Најчесто станува збор за...

Интервју со м-р спец. д-р Горан Колевски: Околу 5 пациенти дневно добиваат мозочен удар

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Mозочниот удар претставува сериозна болест која се карактеризира со нагло (акутно) оштетување на мозочните функции. Оваа лезија на мозочната активност може да биде фокална т.е. да зафати одреден дел од мозокот, како...

Интервју со д-р Ана Тримоска-Радевска: Носните полипи најчесто е неопходно хируршки да се третираат

Пишува: Александра Стојановска/saska@panacea.mk Носните полипи се состојба која може да се јави кај било кој човек, иако се почести кај возрасните во споредба со децата. За тоа кои се причините за нивно настанување, какви се...

НАЈНОВИ ВЕСТИ