ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ИЛИЕВ: Стрес инконтиненција и нарушена статика на матка

Кај женската популација најчесто подмочувањето се случува при зголемување на интраабдоминалниот притисок, кое настанува при кашлање, кивање, смеење, трчање, сексуални односи итн., при што доаѓа до неволно истекување на урина, познато како СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЈА НА УРИНА. Токму овој најчест тип на инконтиненција кај жените има најефикасно решение односно најдобра досега операција за решавање на стрес инконтиненцијата на урина. Имено станува збор за слинг оперативната техника

Слинг методата денес се смета за златен стандард за решавање на стрес инконтиненција на урина: Проф. д-р Васил Илиев, специјалист гинеколог-акушер, супспецијалист урогинеколог

„Апсолутно е неприфатливо постоење на каков било степен на подмочување односно инконтиненција на урината“, категоричен е проф. д-р Васил Илиев, специјалист гинеколог-акушер, супспецијалист урогинеколог. Достапни се реконструктивни оперативни интервенции на пролапсот на гениталните органи како и на стрес инконтиненцијата на урина. „Се работи претежно за вагинални операции кои се минимално инвазивни, краток престој во болница и брзо закрепнување. Долгогодишна е токму мојата пракса во имплементација на овие модерни реконструктивни интервенции за разни типови на пролапс на матката и/или вагината. Особено би ја истакнал интервенцијата за решавање на стрес инконтиненција на урината која има најдобри резултати на компаративните анализи со светските центри за урогинекологија“, додава проф. д-р Илиев.

Што претставува инконтиненцијата, за каква состојба станува збор?

Проф. д-р Илиев: Континенцијата претставува физиолошка, нормална функција на полнење на бешиката, која меѓу две празнења е комплетно сува, односно не доаѓа до истекување на урина. Инконтиненција е спротивното, односно кога доаѓа до губење на урина, не по желба, туку станува збор за неволно, неконтролирано мокрење поради разни причини (подмочување). Ова е сложен термин. Треба да се појде од фактот дека ние се раѓаме без можна контрола на мокрењето и во текот на првата година треба да созреат центрите кои се наоѓаат во ‘рбетниот мозок и во големиот мозок. Тоа се сензибилни и моторни центри коишто пренесуваат информација за степенот на дистензија на мочниот меур, односно степенот на наполнетост. И тогаш кога ќе дојде до тоа, треба да се најде адекватно хигиенско-социјално прифатливо место за да се испразни мочниот меур. Друга карактеристика на мочниот меур којашто е многу важна, а која луѓето не ја осознаваат, е дека тоа е мускулен орган. А, мускул кога се полни тој треба да направи реaкција, да се стегне. Инервацијата прави да тој издржи одредена количина на наполнетост без да се стегне, без да контрахира и да изврши празнење. На пример, срцето е мускулен орган исто така, но тоа штом прими крв веднаш се контрахира и ја проследува понатака во циркулацијата. Тоа е една компарација колку е сложена целата софистицирана неуролошка парасимпатична и симпатична инервација на мускулот на мочниот меур која се вика детрусор. Тоа е исклучително важна консталација.

Дали „подмочувањето“ е нормална состојба која кај жените доаѓа со возраста?

Проф. д-р Илиев: Апсолутно е неприфатливо постоење на каков било степен на подмочување односно инконтиненција на урината. Видете, уште во првата класификација на болести на Светската здравствена организација (сега е во употреба десеттата меѓународна класификација на болести) инкотиненцијата на урина беше именувана и класифицирана односно шифрирана и така ставена во редот на болести кои на светско ниво се пратат и статистички се обработуваат и компарираат меѓу разни институции и разни земји. Сакам да кажам дека инконтиненцијата на урина треба да се сфати како секоја друга болест – пореметување, кое треба да се санира како би имале здравје.

Мотивот за ова интервју е токму подигање на свеста за постоење на ефикасен третман на пролапсот на гениталните органи како и на стрес инконтиненцијата на урина. Се работи претежно за вагинални операции кои се минимално инвазивни, краток престој во болница и брзо закрепнување. Долгогодишна е токму мојата пракса во имплементација на овие модерни реконструктивни интервенции за разни типови на пролапс на матката и/или вагината

Подмочувањето кај жените е честа појава. Дали има решение?

Проф. д-р Илиев: Кај женската популација најчесто подмочување се случува при зголемување на интраабдоминалниот притисок, кое настанува при кашлање, кивање, смеење, трчање, сексуални односи итн., при што доаѓа до неволно истекување на урина, познато како СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЈА НА УРИНА. Токму овој најчест тип на инконтиненција кај жените има најефикасно решение односно најдобра досега операција за решавање на стрес инконтиненцијата на урина. Имено станува збор за слинг оперативната техника (исто така наречен вагинална лента без напнатост или метод ТВТ-О): е најефикасна и најчеста современа операција за лекување на уринарната стрес инконтиненција.

Кога збориме за нарушена функција на некоја компонента на урогениталниот пролапс станува збор за проблеми со мокрењето во смисла на зачестено мокрење со или без чувство на нагон за мокрење, стрес – инконтиненција (подмочување при некој напор, кашлање, кивање, смеење, сексуален однос итн.), некомплетно празнење на мочниот меур, уроинфекции, пореметени или неможни сексуални односи. Причините се многубројни, но пред се, доминира возраст, породувања (особено вагинални), обезност, физичка работа, наследни фактори, слабост на мускулно – потпорни структури итн.

За тоа се користи специјално дизајнирана лентовидна мрежа од посебен мултипорен материјал кој е инертен за организмот и обезбедува трајна сфинктерна функција на мочниот меур. Интервенцијата се изведува во краткотрајна анестезија (обезболување) трае само 15 минути со еднодневна хоспитализација. Оваа слинг метода денес се смета за златен стандард за решавање на стрес инконтиненција на урина.

Што претставува нарушената статика на матката?

Проф. д-р Илиев: Пролапсот на гениталните органи и мочниот меур или урогениталниот пролапс е сложен комплекс на пореметена анатомска позиција и нарушена функција на односните органи. Значи, поедноставно кажано, кога збориме за пореметена анатомска позиција се работи за кила (хернија) на некој или на повеќе делови од внатрешните генитални органи на жената и на мочниот меур и/или уретрата (изводниот мочен канал). Кога збориме за нарушена функција на некоја компонента на урогениталниот пролапс станува збор за проблеми со мокрењето во смисла на зачестено мокрење со или без чувство на нагон за мокрење, стрес – инконтиненција (подмочување при некој напор, кашлање, кивање, смеење, сексуален однос итн.), некомплетно празнење на мочниот меур, уроинфекции, пореметени или неможни сексуални односи. Причините се многубројни, но пред се, доминира возраст, породувања (особено вагинални), обезност, физичка работа, наследни фактори, слабост на мускулно – потпорни структури итн. Што се однесува до пролапсот жената не е свесна дека постои се додека е интравагинален и се открива при вагинален преглед. Понапреднати степени на спуштање на вагината, мочниот меур и/или утерусот веќе самите пациентки го осеќаат и/или забележуваат како влечење особено кога се движат, болки, често и во лумбалниот дел на кичмата, проблеми со празнење на мочниот меур и чувство дека е непотполно испразнет и/или болка, печење при мокрење. Најчесто пролапсот е пратен со постоење и на стрес инконтиненција на урината.

Во што се состои третманот на гениталниот пролапс и дали кај нас се достапни реконструктивни оперативни интервенции?

Проф. д-р Илиев: Видете, и мотивот за ова интервју е токму подигање на свеста за постоење на ефикасен третман на пролапсот на гениталните органи како и на стрес инконтиненцијата на урина. Се работи претежно за вагинални операции кои се минимално инвазивни, краток престој во болница и брзо закрепнување. Долгогодишна е токму мојата пракса во имплементација на овие модерни реконструктивни интервенции за разни типови на пролапс на матката и/или вагината. Особено би ја истакнал интервенцијата за решавање на стрес инконтиненција на урината која има најдобри резултати на компаративните анализи со светските центри за урогинекологија. За одбележување е фактот дека се постигнува трајно решение на пролапсот на која било компонента од урогениталните органи кои учествуваат во пореметувањето што води до значително подобрување на квалитетот на живот и видно придонесува до одржување на здравјето, особено во понапреднатите години од животот кога, за жал, и други заболувања се почести.