ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р МЕРИ ТРАЈКОВСКА: Ја постигнавме целта на 11. Конгрес со меѓународно учество на Македонското здружение за гастроентерохепатологија

Впечатоците се уште не се сталожени, сепак она што може во моментов да кажам е дека чувствувам задоволство по завршувањето на Конгресот. Како од големиот број на учесници, од интересот на фармацевтските компании, така и од целокупната организација на настанот. Се течеше по планираниот ред, речиси без никакви отстапувања што е за поздравување кога се организира ваков настан после седумгодишна пауза

Интеракцијата со колегите особено од странство е најважна за остварување на целите на секој стручен состанок: Проф. д-р Мери Трајковска, претседател на Македонското здружение за гастроентерохепатологија
ПИШУВА:
Катерина Шекеровска-Димовска

 

„Вакви настани треба да се организираат што почесто (да не постојат предолги интервали меѓу два конгреса), со цел новите знаења од сите области да бидат побрзо достапни до оние на кои се наменети (преку лекарите на пациентите)“ – е првиот заклучок на проф. д-р Мери Трајковска, претседател на Македонското здружение за гастроентерохепатологија, по одржувањето на 11. Конгрес со меѓународно учество на Македонското здружение за гастроентерохепатологија, кој се одржа во древниот Охрид, од 25 до 28 мај.

Проф. Трајковска, тукушто се вративте од Охрид, каде што од 25 до 28 мај во хотелскиот комплекс „Метропол“ се одржа 11. Конгрес со меѓународно учество на Македонското здружение за гастроентерохепатологија. Какви се Вашите првични впечатоци непосредно по завршување на настанот?

Проф. д-р Трајковска: Впечатоците се уште не се сталожени, сепак она што може во моментов да кажам е дека чувствувам задоволство по завршувањето на Конгресот. Како од големиот број на учесници, од интересот на фармацевтските компании, така и од целокупната организација на настанот. Се течеше по планираниот ред, речиси без никакви отстапувања што е за поздравување кога се организира ваков настан после седумгодишна пауза.

Конгресот беше замислен со помош на странски и домашни експерти, односно со нивните предавања, да се опфатат што поголем број заболувања од областа на гастроентерохепатологијата, и тоа започнувајки од базичната патологија, преку клиничката слика, дијагностичките методи и најновите трендови и модалитети во третманот. Мислам дека оваа цел ја постигнавме

Богата, обемна програма, презентирање на нови знаења, дијагностички методи, опции за третман, предавања на домашни и странски експерти од областа на гастроентерологијата и хепатологијата… Што се беше во фокусот на 11. Конгрес?

Проф. д-р Трајковска: Конгресот беше замислен со помош на странски и домашни експерти, односно со нивните предавања, да се опфатат што поголем број заболувања од областа на гастроентерохепатологијата, и тоа започнувајки од базичната патологија, преку клиничката слика, дијагностичките методи и најновите трендови и модалитети во третманот. Мислам дека оваа цел ја постигнавме, благодарение на стручноста на предавачите, и интересот на гостите кои интерактивно учествуваа со бројни дискусии. Се надевам дека интересот за новините, секако во рамките на можностите, ќе влијае и ќе се имплементира во секојдневната медицинска практика, што е и цел на ваков вид на настани.

Кои се главните заклучоци кои се наметнаа по завршување на Конгресот?

Проф. д-р Трајковска: Мојот прв заклучок е дека вакви настани треба да се организираат што почесто (да не постојат предолги интервали меѓу два конгреса), со цел новите знаења од сите области да бидат побрзо достапни до оние на кои се наменети (преку лекарите на пациентите). Би сакала да ја истакнам и важноста на информациите и искуствата кои беа пласирани од колеги од различни земји, што ни овозможија да видиме каде сме ние во целата приказна, што и како работиме, дали и на кој начин може да се подобриме: со едукација на млади кадри, со подобро систематизирање на ефектите од нашата работа, со воведување на нови методи, регистрација на нови лекови и дијагностички процедури итн.

Организирањето на вакви настани се повеќе од потребни за едукација на стручниот кадар, конструктивни расправи, споделување на најновите протоколи… Каква беше всушност атмосферата за време на четиридневниот настан, кој покрај професионалниот, научен дел има и една друга димензија, дружење, стекнување нови пријателства, продлабочување на постоечките, воспоставување на контакти битни за понатамошна работа и соработка. Имавте ли време заедно со учесниците и гостите да уживате и во убавините на нашиот бисер Охрид во малку поопуштена атмосфера? 

Проф. д-р Трајковска: Да секако, време за дружење имаше, иако ограничено во работниот дел, кој верувајте траеше скоро и по 7-8 часа, но учесниците токму преку стручните дискусии стекнаа нови пријателства, кои продолжија во „неформалниот“ дел. Мислам дека колегите покажаа голем ентузијазам во менување на своите искуства со поканетите предавачи.

Вакви настани треба да се организираат што почесто (да не постојат предолги интервали меѓу два конгреса), со цел новите знаења од сите области да бидат побрзо достапни до оние на кои се наменети (преку лекарите на пациентите)

Што се однесува до социјалниот дел, имавме чест на гостите да ги прикажеме не само убавините на Охрид и гостопримството на локалните жители, туку и дел од нашето богато културно наследство, а и да ги запознаеме со блескавиот музички талент на Весна Гиновска-Илкова, која одржа незаборавен концерт во бисерот на средновековната култура црквата „Св. Софија“. Многумина учесници, особено од соседните земји, своето воодушевување го изразија со зборовите дека „овој концерт засекогаш ќе остане врежан во нивното сеќавање“.

На крајот, постои ли нешто што би сакале да додадете, а е битно кога станува збор за 11. Конгрес со меѓународно учество на Македонското здружение за гастроентерохепатологија?

Проф. д-р Трајковска: Да, би сакала да се заблагодарам на сите учесници и организатори кои придонесоа настанот да биде речиси беспрекорен; и би сакала да нагласам дека интеракцијата со колегите особено од странство е најважна за остварување на целите на секој стручен состанок, збогатување и ширење на знаењето!