Која болест што веќе ја имате предизвикува најтешка форма на КОВИД-19?

Ново истражување ги потврди и претходните студии за тоа кои се најчестите здравствени состојби кои се поврзани и даваат најтешка форма на КОВИД-19.

Поголемиот процент на хоспитализации поради КОВИД-19, може да се препишат на следниве постоечки здравствени состојби: дебелина (30%), хипертензија (висок крвен притисок 26%), дијабетес (21%) и затајување на срцето (12%), укажува нова студија.

Според податоците, се проценува дека речиси две третини (63,5%) од пациентите згрижени во болница биле поради наведените здравствени состојби и дека хоспитализација можеби и не би била потребна, доколку пациентите немале ниту една од овие состојби.

Истражувањето, објавено во Journal of the American Heart Association наведува дека повеќе напор треба да се вложи во промовирањето на здрав начин на живот за да се подобри целокупното здравје и да се минимализира ризикот од тешка форма на КОВИД-19. Стручњаците посебно да истакнуваат важноста на здравата исхрана, оти лошата исхрана генерално најмногу придонесува за појава на било кои болести, а придонесува и во состојбата со КОВИД-19.