дома Настани страница 6

Настани

XXII Медицински средби на Здружението на лекари Aлбанци во Македонија (фотогалерија)

Целта на Симпозиумот беше плодна размена на мислења, искуства и визии во врска со опфатените теми од областа на медицината и нејзините дисциплини. Целна публика беа лекарите од сите нивоа на здравствена заштита, како...

Втор симпозиум Новини во алергологијата и имунологијата 2017 (фотогалерија)

Одржувањето на Симпозиумот имаше за цел плодна размена на мислења, искуства и визии во врска со темите кои беа опфатени од областа на педијатрија, алергии на респираторен тракт, дерматологија, офталмологија, пулмологија, професионални болести и...

4. Македонски Конгрес по ОРЛ со меѓународно учество (фотогалерија)

На Конгресот учество зедоа научници и клиничари од земјава, САД, Турција, Јужна Африка, Хрватска, Босна, Грција, Бугарија, Србија... , а предавања за глобалните теми и сателитски симпозиуми од фармацевтските и други компании одржаа низа...

2. Конгрес на Македонското здружение по урологија (фотогалерија)

На Конгресот учествуваа 190 лекари и еминентни предавачи од Македонија и странство (САД, Турција, Словенија, Шпанија, Русија, Холандија, Босна и Херцеговина, Србија). Научната програма вклучи предавања, симпозиуми, дискусии од областа на урологијaта, трансплантацијата на...

НАЈНОВИ ВЕСТИ