Што е клавус и како против него?!

Оваа болна хиперкератотична папула на кожата која се развива како реакција на зголемен притисок на коскените проминенции на стапалата и прстите во народот е позната како ’курје око’

Клавус или во народот познат како ’курје око’ е болна хиперкератотична папула на кожата која се развива како реакција на зголемен притисок на коскените проминенции на стапалата и прстите. Клавусите често се сретнуваат кај спортистите и кај личностите кои се изложени на нерамномерно триење и притисок од обувките и/или имаат неправилности во движењето. Абнормалната механика на стапалото, деформитетите на стапалото, изразената физичка активност и посериозните состојби како периферна невропатија, исто така, придонесуваат за појава на курје око.

Доколку комплицираниот жуљ како што е курјето око не се санира со помош на редовно одржување хигиена, употреба на салицилна киселина или отстранување на вишокот кожа од делот каде што се формира оваа појава тогаш е време да посетите стручњак.

Доколку курјето око создава болни периоди, доколку ви оневозможува слободно движење тогаш е потребно да појдете на медицински педикир. Носете удобни обувки со соодветна големина и за време на периодот на лекување носете посебни фластери и ортотски апарати кои ќе го намалат притисокот на местото каде што се создава тоа. Исто така, е потребно да знаете дека секој нелекуван проблем на стапалото, токму овој како што е клавусот, може да се искомплицира до таа мера па да е потребна помош од хирург.


Значи, појавата на клавусот ќе ја спречите ако секогаш носите само удобни обувки со соодветна големина која ќе им овозможи на стапалата да дишат. Доколку веќе имате курје око тогаш користете посебни прстенести фластери кои ќе го намалат притисокот на самиот жуљ додека сте обуени.